УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ

И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

УНИВЕРСИТЕТСКА МЛАДЕЖКА АКАДЕМИЯ

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ (УМЛАУЗ)

 

Младежки форум „Кибер сигурност в съвременната информационна среда“

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Университетска младежка академия за управление на знанията

18 декември, УниБИТ, София, България

 

Уважаеми дами и господа,

Университетската младежка академия за управление на знания (УМЛАУЗ) към УниБИТ организира еднодневен Младежки форум „Кибер сигурност в съвременната информационна среда“, който ще се проведе на 18 декември 2017 г. в УниБИТ, София.

Целта на този форум е младите учени – докторанти, постдокторанти, студенти и млади преподаватели, да представят своите научни изследвания и търсения както и да дискутират проблемите на киберсигурността помежду си.

Тематични панели:

·         Кибер култура

·         Кибер престъпления и превенция

·         Политики за кибер сигурност

·         Защита на личните данни в кибер пространстовото

·         Обучение по кибер сигурност

·         Кибер тероризъм и съвременни кибер заплахи за националната сигурност

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

27 ноември 2017 г.

- Краен срок за подаване на онлайн заявка за участие в конференцията на следния адрес:

g.zhablyanova@unibit.bg

13 декември 2017 г.

- Краен срок за изпращане на докладите (оформени съгласно изискванията) на следния адрес: g.zhablyanova@unibit.bg

Докладите ще бъдат оформени и качени в електронно издание.

 

 

НОВИНИ


нагоре