Проекти с вътрешно финансиране

УНИБИТ ОБЯВЯВА ВЪТРЕШЕН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ, ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ПРОЯВИ И ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ – КОНКУРСНА СЕСИЯ 2024 Г.

На основание Заповед № 120 от 23.02.2024 г. на Ректора на УниБИТ, чл. 8 и чл. 10 ал. (1) от НАРЕДБАТА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност(Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) и на основание Правилника за научната дейност на УниБИТ.

Формулярите за кандидатстване, указанията за разработка на научно- изследователски проекти и проекти за частично финансиране на научни прояви по Наредбата и съответните нормативни и поднормативни документи са предоставени в канцелариите на основните звена при УниБИТ - Конкурсна сесия 2024 г.

Краен срок за предаване на проектните предложения 25.03.2024 г., 17:00 ч. в канцеларията на отдел НИМД/МСПКР (кабинет 110).

Документите за кандидатстване и отчетност можете да изтеглите тук!

УНИБИТ ОБЯВЯВА ВЪТРЕШЕН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ, ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ПРОЯВИ И ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ – КОНКУРСНА СЕСИЯ 2023 Г.

На основание Заповед № 08 от 27.01.2023 г. на Ректора на УниБИТ, чл. 8 и чл. 10 ал. (1) от НАРЕДБАТА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност(Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) и на основание Правилника за научната дейност на УниБИТ.

Формулярите за кандидатстване, указанията за разработка на научно- изследователски проекти и проекти за частично финансиране на научни прояви по Наредбата и съответните нормативни и поднормативни документи са предоставени в канцелариите на основните звена при УниБИТ - Конкурсна сесия 2023 г.

Краен срок за предаване на проектните предложения 28.02.2023 г., 17:00 ч. в канцеларията на отдел НИМД/МСПКР (кабинет 110).

Документите за кандидатстване и отчетност можете да изтеглите тук!

УНИБИТ ОБЯВЯВА ВЪТРЕШЕН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ, ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ПРОЯВИ И ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ – КОНКУРСНА СЕСИЯ 2022 Г.

На основание Заповед № 06 от 14.01.2022 г. на Ректора на УниБИТ, чл. 8 и чл. 10 ал. (1) от НАРЕДБАТА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност(Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) и на основание Правилника за научната дейност на УниБИТ.

Формулярите за кандидатстване, указанията за разработка на научно- изследователски проекти и проекти за частично финансиране на научни прояви по Наредбата и съответните нормативни и поднормативни документи са предоставени в канцелариите на основните звена при УниБИТ - Конкурсна сесия 2022 г.

Краен срок за предаване на проектните предложения 17.02.2022 г., 17:00 ч. в канцеларията на отдел НИМД/МСПКР (кабинет 110).

Документите за кандидатстване и отчетност можете да изтеглите тук!

УНИБИТ ОБЯВЯВА ВЪТРЕШЕН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ, ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ПРОЯВИ И ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ – КОНКУРСНА СЕСИЯ 2021 Г.

На основание Заповед № 36 от 16.02.2021 г. на Ректора на УниБИТ, чл. 8 и чл. 10 ал. (1) от НАРЕДБАТА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) и на основание Правилника за научната дейност на УниБИТ.

Формулярите за кандидатстване, указанията за разработка на научно- изследователски проекти и проекти за частично финансиране на научни прояви по Наредбата и съответните нормативни и поднормативни документи са предоставени в канцелариите на основните звена при УниБИТ - Конкурсна сесия 2021 г.

Краен срок за предаване на проектните предложения 16.03.2021 г., 17:00 ч. в канцеларията на отдел НИМД/МСПКР (кабинет 110).

Документите за кандидатстване можете да изтеглите тук!

УНИБИТ ОБЯВЯВА ВЪТРЕШЕН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И НА ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ПРОЯВИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА 2020 Г.

На основание Заповед № 54/13.02.2020 г., чл. 8 и чл. 10 ал. (1) от НАРЕДБАТА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)и на основание Правилника за научната дейност на УниБИТ.

Формулярите за кандидатстване, указанията за разработка на научно- изследователски проекти и проекти за частично финансиране на научни прояви по Наредбата и съответните нормативни и поднормативни документи са предоставени в канцелариите на основните звена при УниБИТ.
- Конкурсна сесия 2019 г.

Краен срок за предаване на проектните предложения 13.03.2020 г., 17:00 ч. в канцеларията на отдел НИМД/МСПКР (кабинет 110).

Kонкурсна документация - 2020 г.

Изтегляне на всички документи за конкурсна сесия 2020 г.

 

ВЪТРЕШЕН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ, ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ПРОЯВИ и ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ - 2019.

На основание Заповед № 07/07.01.2019 г., чл. 8 и чл. 10 ал. (1) от НАРЕДБАТА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност на МОН (Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) и на основание Правилника за научната дейност на УниБИТ.

се ОБЯВЯВА ВЪТРЕШЕН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО НАРЕДБАТА на МОН
- Конкурсна сесия 2019 г.

Формулярите за кандидатстване, указанията за разработка на проекти по Наредбата и съответните нормативни и поднормативни документи са предоставени в канцелариите на основните звена при УниБИТ.

Краен срок за предаване на проектните предложения 07.02.2017 г. ,17:00 ч. в канцеларията на Зам.-ректора по НИМД или в отдел НИМД/МСПКР (каб. 111 или 110).

Kонкурсна документация - 2019 г.

Изтегляне на всички документи за конкурсна сесия 2019 г.

 

УНИБИТ ОБЯВЯВА ВЪТРЕШЕН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И НА ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ПРОЯВИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА 2018 Г.

На основание Заповед № 22/02.02.2018 г., чл. 8 и чл. 10 ал. (1) от НАРЕДБАТА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художествено творческа дейност (Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) и на основание Правилника за научната дейност на УниБИТ.

Формулярите за кандидатстване, указанията за разработка на научно- изследователски проекти и проекти за частично финансиране на научни прояви по Наредбата и съответните нормативни и поднормативни документи са предоставени в канцелариите на основните звена при УниБИТ.  

Краен срок за предаване на проектните предложения 06.03.2018 г., , 17:00 ч. в канцеларията на Зам.-ректора по НИМД или в отдел НИМД/ПМПАМ (стая 111).

Kонкурсна документация - 2018 г.

Изтегляне на всички документи за конкурсна сесия 2018 г.

 

УНИБИТ ОБЯВЯВА ВЪТРЕШЕН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И НА ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ПРОЯВИ 2017 Г.

На основание Заповед № 35/10.02.2017 г., чл. 8 и чл. 10 ал. (1) от НАРЕДБАТА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) и на основание Правилника за научната дейност на УниБИТ.

Формулярите за кандидатстване, указанията за разработка на научноизследователски проекти и проекти за частично финансиране на научни прояви по Наредбата и съответните нормативни и поднормативни документи са предоставени в канцелариите на основните звена при УниБИТ.  

Краен срок за предаване на проектните предложения 13.03.2017 г., 17:00 ч. в канцеларията на Зам.-ректора по НИМД или в отдел НИМД/ПМПАМ (стая 111).

Kонкурсна документация - 2017 г.

Изтегляне на всички документи за конкурсна сесия 2017 г.

    
    
    
    
    

Отминали конкурси

ФИНАЛНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ - 2015 г.

МЕЖДИННИ ОТЧЕТИ - 2015 г.

Вътрешен конкурс 2015 - НИП Наредба 9 на МОМ

ВЪТРЕШЕН КОНКУРС ЗА РАЗРАБОТКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И НА ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ПРОЯВИ КОНКУРСНА СЕСИЯ – 2015 Г. 

Изтегляне на всички документи за конкурсна сесия 2015 г.

На основание Заповед № 585 /29.12.2014 г. и чл. 4 ал. (1) от Наредба № 9 от 8.08.2003 г. на МОН условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003 г., изм. и доп., бр. 16 от 15.02.2008 г., в сила от 15.02.2008 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. и на основание на Правилника за научната дейност на УНИБИТ.

1.) Обява - Вътрешен конкурс 2015 - НИД

2.) Заповед № 585/29.12.2014 г. Откриване на Конкурсна сесия 2015 - НИП-ПЧФНП по Наредба  9 на МОМН  

3.) Наредба № 9 от 8.08.2003 г. на МОН за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003 г., изм. и доп., бр. 16 от 15.02.2008 г., в сила от 15.02.2008 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.

4.) Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (в сила от 01.07.2004 г., приета с ПМС № 115 от 03.06.2004 г., обн. ДВ. бр. 50 от 11 Юни 2004 г., доп. ДВ. бр. 80 от 14 Септември 2004 г., изм. ДВ. бр. 86 от 1 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр. 36 от 26 Април 2005 г., изм. ДВ. бр. 96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр. 2 от 6 Януари 2006 г., изм. ДВ. бр. 23 от 16 Март 2007 г., изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2007 г., изм. ДВ. бр. 64 от 18 Юли 2008 г., изм. ДВ. бр. 10 от 6 Февруари 2009 г., изм. ДВ. бр. 73 от 17 Септември 2010 г., изм. ДВ. бр. 19 от 8 Март 2011 г., изм. ДВ. бр. 105 от 29 Декември 2011г., изм. ДВ. бр. 106 от 30 Декември 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 61 от 10 Август 2012 г.);

5.) Наредба за командировките в страната (в сила от 01.01.1987 г., приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г., обн. ДВ. бр. 11 от 10 Февруари 1987 г., изм. ДВ. бр. 21 от 15 Март 1991 г., изм. ДВ. бр. 2 от 7 Януари 1994 г., изм. ДВ. бр. 62 от 11 Юли 1995г., изм. ДВ. бр. 34 от 29 Април 1997 г., изм. ДВ. бр. 40 от 30 Април 1999 г., изм. ДВ. бр. 2 от 8 Януари 2008 г., изм. ДВ. бр. 2 от 7 Януари 2011 г.);

6.) Указания за разработка на научноизследователски проекти и проюкти за частично финансиране на научни прояви по Наредба № 9 на МОН - Конкурсна сесия 2012 г.

7.) Формуляр за кандидатстване във вътрешен конкурс за разработка на научноизследователски проекти – 2015 г., (Формуляр 1А) 

8.) Формуляр за кандидатстване във вътрешен конкурс за разработка на проекти за частично финансиране на научни прояви – 2015 г., (Формуляр 1Б)

Краен срок за предаване на проектните предложения: 06.02.2014 г., 17:00 ч. в канцеларията на Зам.-ректора по НИМД или в отдел НИМД (стая 28 б).

Изтегляне на всички документи за конкурсна сесия 2015 г.

ФИНАЛНИ ОТЧЕТИ - 2014 г.

МЕЖДИННИ ОТЧЕТИ - 2014 г.

След конкурсна документация - 2014 г.

Вътрешен конкурс 2014 - НИП Наредба 9 на МОМН

ВЪТРЕШЕН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

На основание Заповед  № 577 /20.12.2013 г. и чл. 4 ал. (1) от Наредба № 9 от 8.08.2003 г. на МОН условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003 г., изм. и доп., бр. 16 от 15.02.2008 г., в сила от 15.02.2008 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. и на основание на Правилника за научната дейност на УНИБИТ.

Формулярите за кандидатстване:
Formulyar 1А_Application_Form_SR&D_ Project_Naredba9_2014.doc
Formulyar_1B_Application_Form_SR_DEvent_Project_Naredba9_2014.doc
Formulyar 2_Grazhdanski dogovor za_SR&D_Naredba9_2014_Retsenzenti_KONKURS
Formulyar 3_Priemo-predavatelen protokol grazhdanski dogovor_SR&D_Naredba9_2014_Retsenzenti_KONKURS
Formulyar 4_Retsenziya_Form_SR&D_Project_Naredba9_2014_KONKURS
Formulyar 5_UniBIT- Deklaratsiya za dohodi_2014
nrdb_9-03_stedstva_nauchna_hudozhestvenadejnost
Obyava_NIP_Naredba 9 MOMN_2014
UKAZANIYA Nid 2014
Zapoved_NIP_2014_Konkurs

Краен срок за предаване на проектните предложения 03.02.2014 г., 17:00 ч. в канцеларията на Зам.-ректора по НИМД или в отдел НИМД (стая 28 б).

Образци на Финален / краен отчет (в.т.ч. придружителни документи към отчет) - ФИНАЛЕН ОТЧЕТ - 2013 г.

Образец на Финален / краен отчет на НИП - ФИНАЛЕН ОТЧЕТ на резултатите от работата по научноизследователски проекти, финансирани по Наредба № 9 на МОН за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художествено-творческа дейност (Формуляр A) : Formulyar А_Final Report for Scientific R&D Projects-Naredba 9-2013_FINAL.doc

Образец на Финален / краен отчет на ПЧФНП - ФИНАЛЕН ОТЧЕТ на резултатите от работата по проекти за частично финансиране на научни прояви, финансиран по Наредба № 9 на МОН за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художествено-творческа дейност (Формуляр A1): Formulyar А1_Final Report for Scientific R&D Events – Additional Financial Support-Naredba 9 – 2013

Образец на Граждански договор с рецензенти на Финален отчет, (Формуляр 2A-A1) – Formulyar 2A-A1_ Grazhdanski dogovor za_SR&D_ Naredba9_2013_Retsensenti_OTCHET.doc;

Образец на Приемо-предавателен протокол към гражданския договор с рецензенти на Финален отчет по НИП, (Формуляр 3A-A1) –Formulyar 3A-A1_ Priemo-predavatelen protocol grazhdanski dogovor_SR&D_ Naredba9_2013_Retsensenti_OTCHET.doc;

Образец на Рецензия на Финален отчет по НИП по Наредба № 9 на МОМН - 2013 г. , (Формуляр 4A-A1) – Formulyar 4A-A1_Retsenziya_Form_SR&D_Project_Naredba9_2013_OTCHET.doc.

Файловете с попълнения Формуляр за Финален отчет на НИП по Наредба 9 – Formulyar A_Final Report for Scientific R&D Proiects-Naredba 9 – 2013 или на ПЧФНП по Наредба 9 Formulyar A1_inal Report for Scientific R&D Events – Additional Financial Support-Naredba 9 – 2013 се изпращат по електронната поща на адреси: b.tetevenska@unibit.bg и h.tutunarov@unibit.bg в срок до 07.12.2013 г. Комплектуваните, подписани от съответните лица Финални отчети се предават на хартиен носител по установения ред в срок до 10.12.2013 г.

След конкурсната документация

Архив на всички фалове.

Образец на Междинен / кратък отчет - МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

Образец на Междинен / кратък отчет - МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ за резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран по Наредба № 9 на МОН за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художествено-творческа дейност: Intermediate Report for R&D and Scientific Projects-Naredba 9-2013.doc

Файловете с попълнения Формуляр за Финален отчет (Формуляр за Междинен отчет на НИП по Наредба 9 - Intermediate Report for R&D and Scientific Projects-Naredba 9 - 2013) се изпращат по електронната поща на  адреси: b.tetevenska@unibit.bg и h.tutunarov@unibit.bg в срок до 07.07.2013 г., и се предават по установения ред в срок до 08.07.2013 г.

Вътрешен конкурс 2013 - НИП Наредба 9 на МОМН

Изтеглете архив на всички файлове тук: НАРЕДБА 9 КОНКУРС 2013.zip

1.) Обява - Вътрешен конкурс 2013 - НИП Наредба 9 на МОМН  Obyava_NIP_Naredba 9 MOMN_2013

2.)Заповед - Откриване на Конкурсна сесия 2013 НИД Наредба 9 на МОМН  Zapoved-OtkrivanenaKonkursNIDNaredba 9 naMOMN – 2013

3.) Наредба 9 от 8.08.2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003 г., изм. и доп., бр. 16 от 15.02.2008 г., в сила от 15.02.2008 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. Pdf-nrdb_9-03_sredstva_nauchna_hudojestvenadeinost

4.) Програма за развитие на научно-изследователската дейност на УниБИТ за периода 2009 – 2013 г. Programa_SR&D_new

5.) Указания за разработка на научноизследователски проекти по Наредба № 9 на момн - Конкурсна сесия 2013 г. UKAZANIYANid 2013

6.) Формуляр за кандидатстване във вътрешен конкурс за разработка на НИП – 2013 г., (Формуляр 1) – Formulyar1_Application_Form_SR&D_Project_Naredba9_2012_family name_department abbreviation.doc;

7.) Граждански договор с рецензенти на проектопредложенията, (Формуляр 2) – Formulyar 2_ Grazhdanski dogovor za_SR&DNaredba9_2013_Retsensenti_KONKURS.doc;

8.) Приемо-предавателен протокол към гражданския договор с рецензенти на проектопредложенията, (Формуляр 3) –Formulyar 3_ Priemo-predavatelen protocol grazhdanski dogovor_SR&DNaredba9_2013_Retsensenti_KONKURS.doc;

9.) Рецензия на предложение за финансиране научноизследователски проекти  по Наредба № 9 на МОМН - Конкурсна сесия 2013 г. , (Формуляр 4) – Formulyar 4_Retsenziya_Form_SR&D_Project_Naredba9_2013_KONKURS.doc

10.) Декларация за доходите на външните рецензенти  (Формуляр 5) – Formulyar 5_UniBIT_Deklaratsiya za dohodi

Проекти с вътрешно финансиране 2012

Образец на Финален / краен отчет - ФИНАЛЕН ОТЧЕТ

Образец на Финален / краен отчет - ФИНАЛЕН ОТЧЕТ на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран по Наредба № 9 на МОН за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художествено-творческа дейност: Final Report for R&D and Scientific Projects-Naredba 9-2012_FINAL.doc

Файловете с попълнения Формуляр за Финален отчет (Формуляр за Финален отчет на НИП по Наредба 9 - Final Report for R&D and Scientific Projects-Naredba 9 - 2012) се изпращат по електронната поща на  адреси: b.tetevenska@unibit.bg и h.tutunarov@unibit.bg в срок до 07.12.2012 г.,

Формуляр за Междинен отчет на НИП по Наредба 9

Формуляр за Междинен отчет на НИП по Наредба 9 - Intermediate Report for R&D and Scientific Projects-Naredba 9 - 2012

Вътрешен конкурс 2012 - НИП Наредба 9 на МОМН

* всички посочени документи можете да изтеглите в архив от следната връзка: архив на приложените докуементи.

1.) Обява - Вътрешен конкурс 2012 - НИП Наредба 9 на МОМН Obyava_NIP_Naredba 9 MOMN_2012

2.) Заповед - Откриване на Конкурсна сесия 2012 НИД Наредба 9 на МОМН Zapoved-Otkrivane na Konkurs NID Naredba 9 naMOMN – 2012

3.) Наредба 9 от 8.08.2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003 г., изм. и доп., бр. 16 от 15.02.2008 г., в сила от 15.02.2008 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.Pdf-nrdb_9-03_sredstva_nauchna_hudojestvenadeinost

4.) Програма за развитие на научно-изследователската дейност на УниБИТ за периода 2009 – 2013 г. Programa_SR&D_new

5.) Указания за разработка на научноизследователски проекти по Наредба № 9 на момн - Конкурсна сесия 2012 г. UKAZANIYANid 2012

6.) Формуляр за кандидатстване във вътрешен конкурс за разработка на НИП – 2012 г., (Формуляр 1) – Formulyar1_Application_Form_SR&D_Project_Naredba9_2012_family name_department abbreviation

7.) Граждански договор с рецензенти на проектопредложенията, (Формуляр 2) – Formulyar 2_ Grazhdanski dogovorza_SR&D_ Naredba9_2012_Retsensenti_KONKURS

8.) Приемо-предавателен протокол към гражданския договор с рецензенти на проектопредложенията, (Формуляр 3) – Formulyar 3_ Priemo-predavatelen protocol grazhdanski dogovor_SR&D_ Naredba9_2012_Retsensenti_KONKURS

9.) Рецензия на предложение за финансиране научноизследователски проекти по Наредба № 9 на МОМН - Конкурсна сесия 2012 г. , (Формуляр 4) – Formulyar 4_Retsenziya_Form_SR&D_Project_Naredba9_2012_KONKURS

10.) Декларация за доходите на външните рецензенти за м. март (Формуляр 5) – Formulyar 5_UniBIT_Deklaratsiya za doho

След конкурсната документация

Архив на всички файлове.

нагоре