СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички студенти ОКС БАКАЛАВЪР И ОКС МАГИСТЪР, успешно ЗАВЪРШИЛИ през месец ОКТОМВРИ  2023 г. в УниБИТ.

След влизане сила на новите промени в „Наредба за държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от Висшите училища“ на МОН, в сила от 01.01.2023 г. беше обявено, че студентите НЕ ТРЯБВА да се подписват до снимката в дипломата си и отпада поставянето на холограмен стикер.

Всеки студент, който желае да прегледа дипломата си предварително с цел ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ГРЕШКИ И ПОСЛЕДВАЩА КОРЕКЦИЯ НА ДИПЛОМАТА, може да заповяда в периода от 11.04.2024 г. до 19.04.2024 г. в Учебен отдел на УниБИТ 1(стая 1, всеки работен ден от 10:00 ч. до 14:00 ч., обедна почивка от 12:30 ч. до 13:00 ч.), за да свери въведените данни.

Студентите, които не прегледат дипломите си в определения срок, ЩЕ МОГАТ ДА ГИ ПОЛУЧАТ НА ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ, ако преди това са предоставили снимка.

Ако нямате възможност да присъствате на ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ, можете да получите дипломата си в посочения по-горе срок или след официалното връчване.

ОФИЦИАЛНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В
САЛОНА НА УниБИТ-1 НА 23 АПРИЛ 2024 Г.
ОТ 11:00 ЧАСА.
За желаещите да са с тоги, моля да заповядат в САЛОНА в 10:00 ч.
12.00-12.30 часа – връщане на тоги и шапки в САЛОНА
Студентите, които не могат да присъстват на официалното връчване, да заповядат за получаване на дипломата в Учебен отдел (в приемно време) след 23.04.2024 г.

СТУДЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ДОНЕСАТ ПО 1 БР. СНИМКА СА:

358-кз

РРТ

снимка

192-ирз

ЕСК

снимка

197-ирз

КДК

снимка

96-адз

МНД

снимка

11-опр

ГГЯ

снимка

562-бакз

ДНБ

снимка

234-лпз

ННА

снимка

033-иаз

АБТ

снимка

038-иаз

МВТС

снимка

46212з

ГСИ

снимка

46223з

АГС

снимка

46301з

ДНШ

снимка

46353р

ЕБИ

снимка

46286р

МСИ

снимка

46074зкн

 ИГГ

снимка

91095з

ИСИ

снимка

91100р

ВРР

снимка

91145р

ДД

снимка

91036рнс

ББК

снимка

153-ебз

РТС

снимка

154-ебз

ПЛП

снимка

069-ксз

ВДК

снимка

073-ксз

СЮЛ

снимка

077-ксз

МКД

снимка

080-ксз

ЙИК

снимка

108-ксз

ГСГ

снимка

053-злз

КИБ

снимка

058-злз

БМН

снимка

060-злз

ВРЙ

снимка

616-нсмз

ЙНС

снимка

619-нсмз

АИП

снимка

625-нсмз

БРИ

снимка

425-имд

ААС

снимка

424-имд

КНС

снимка

076-сид

ПЙМ

снимка

097-сид

ЦАЦ

снимка

 

НОВИНИ


нагоре