ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МЛАДИ УЧЕНИ ОТ УНИБИТ ПРЕДСТАВИХА СВОИ ПРОЕКТИ В ГР. ВРАЦА

В периода 06.03 -10.03.2024 г. екип от учени и изследователи от Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) посети гр. Враца за да представи част от своята проектна дейност. В Народно читалище "Развитие-1869" Враца бе представен проекта „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“ (ФНИ Доовор № КП-06-Н75/4 от 07.12.2023 г.). Проектът представи проф. д-р Венцислав Велев и част от научния екип, включващ проф. д.фил.н. Ваня Добрева, проф. д-р Боряна Бужашка, доц. д-р Нина Дебрюне, гл. ас. д-р Надежда Томова, гл. ас. д-р Тина Петрова и гл. ас. д-р Светла Шапкалова.

Проектът включва провеждането на ново интердисциплинарно изследване и теренни проучвания, с цел разкриване и анализ на културната памет за митичните и свръхестествените същества в региона на Северозападна България. Важно е не само запазването на културни пластове, но и тяхното възприемане от съвременния човек и оформянето им в нов такъв, който се предава и на следващите поколения.

В рамките на събитието бяха направени и още две представяния на проекти от учени и изследователи от Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ).

Първото бе на доц. д-р. Нарцис Торбов и доц. д-р Нина Дебрюне. Те представиха сайта https://spear.unibit.bg/ създаден по проект „Създаване на интерактивна лаборатория за изследване и генериране на ново научно знание за копието – легендарно оръжие от античността (V век пр. Хр. – V век), финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

Представен бе и проектът „Българите на Балканите отвъд границата след 1878 г. Кодът на оцеляването.“ по Договор № КП 06-ПН 70/3 от 13.12.2022 г. с ръководител проф. д-р Боряна Бужашка. Тя обърна внимание, на значимостта при изследването на българските общности на Балканите, на тяхното състояние от миналото до наши дни, както и проблеми и перспективи. „Те често са подложени на дискриминация особено когато държавата-майка – в случая Царство/Република България, не винаги защитава подобаващо своите сънародници и техните народностни права. Въпреки че картината във всяка една от страните на Балканите, където живеят българи е разнообразна и спецификите им са различни, свързващото звено е живата памет и нейните носители, съхранили националната си идентичност през вековете.“ – каза тя на финала на своето представяне.

На срещата присъстваха представители на Регионални експертно-консултантски и информационни центрове „Читалища" (РЕКИЦ), музеи, библиотеки, читалища и културни институции от Северозападна България.

НОВИНИ


нагоре