MikroTik Академия при УниБИТ

mikrotik-academyПървата в България MikroTik Академия е основана в Университета по библиотекознание и информационни технологии с подписването на двустранно споразумение на 5 юни 2014 г. между УниБИТ и MikroTik SIA. Споразумението е подписано от Ректора на УниБИТ – проф. д.ик.н. Стоян Денчев, а създаването на академията е по инициатива на д-р Добри Бояджиев, главен асистент в Катедра „Информационни системи и технологии“ на университета.

Повече за MikroTik Академия при УниБИТ можете да прочете в уеб сайта й на адрес: http://mikrotik.unibit.bg/

НОВИНИ


нагоре