Конкурс за иновативен проект и иновативно предприятие

По решение на Бюрото на Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП, проведено на 27.05.2014 г., ще се проведе Вторият конкурс в две категории: за номиниране на иновативен проект през 2014 г. и за номиниране на иновативно предприятие, внедрило в дейностите си иновативен продукт през 2014 г. Конкурсът се организира съвместно с EEN и БТПП.

Във връзка с това, бихме искали да отправим покана да се включите за участие в конкурса.

В секцията приложения ще намерите изчерпателна информация относно конкурса и критериите за оценка.

Приложения

С уважение,
Йосиф Аврамов,
Доктор по икономика СЪПРЕДСЕДАТЕЛНА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  ПРИ БТПП, ЧЛЕН НА УС НА БТПП

 

НОВИНИ


нагоре