Световна конференция на интелигентни системи

Генерален председател на конференцията е проф. д.ик.н. Владимир Йоцов.
За повече информация посетете ieee-is.org

НОВИНИ


нагоре