ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНА 2021/2022 г. 01 ОКТОМВРИ 2021 г. (ПЕТЪК)

П О К А Н А

Уважаеми студенти, преподаватели, служители и приятели на УниБИТ, каним Ви на 01 октомври 2021 г. от 11:00 ч. на официалното откриването на учебна 2021/2022 г. в УниБИТ (бул. “Цариградско шосе” № 119).

Студентите от първи курс могат да получат тогите си от 10:00 ч. в спортния салон на УниБИТ.

След тържествената церемония ще се проведат първите срещи на първокурсниците с ръководителите на катедри. Тогава ще се извърши и раздаване на студентските книжки по специалности в съответните зали. Списъците със залите ще може да видите и на място в УниБИТ.

 

ФАКУЛТЕТ

Професионално направление / Специалности

Зала

Час

Факултет по информационни науки

ФИН

ФИН

 

 

 

ПН - Информатика и компютърни науки- Поток 1 (списък)

207

13:00

ПН - Информатика и компютърни науки- Поток 2 (списък)

106

13.00

ПН - Национална сигурност

400

13:00

 

 

 

Факултет по библиотекознание и културно наследство

ФБКН

ФБКН

 

 

 

Библиотечно-информационни науки и управление на знанието

212

13:00

Библиотечен и информационен мениджмънт

Архивистика и документалистика

206

13:00

Комуникации и информиране

Обществени политики и практики

Иновативни комуникации и медийни технологии

105

13:00

ПН - Културно-историческо наследство

Информационни ресурси на туризма

Тържествена

13:00

 

НОВИНИ


нагоре