Център за професионално обучение към УниБИТ

Център за професионално обучение   към Университета по библиотекознание и информационни технологии е лицензиран от Национална Агенция за Професионално  Образование и Обучение към Министерския съвет   с  
Лицензия  № 2015121282 от 24.02.2016 г.    

Центърътпровежда лицензирани курсове  в град София и в страната. Всеки един от специализираните курсове Ви отваря допълнителна врата за професионална реализация на трудовия пазар.

 Курсистите имат реалната възможност да се потопят в атмосферата на работната обстановка още по време на самото обучение. Часовете за специфична и теоретична подготовка и основното практическо обучение се провеждат от хабилитирани преподаватели.

Професиите, които се предлагат в ЦПО към УниБИТ: 

Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Дата на лицензиране
211010 Художник – изящни изкуства 2110111 Илюстрация и оформление на книгата трета 24.02.2016 г.
213070 Графичен дизайнер 2130701 Графичен дизайн трета 24.02.2016 г.
322010 Библиотекар 3220101 Библиотекознание трета 24.02.2016 г.
342020 Сътрудник в маркетингови дейности 3420201 Маркетингови проучвания втора 24.02.2016 г.
482030 Оператор на компютър 4820301 Текстообработване първа 24.02.2016 г.
482040 Организатор Интернет приложения 4820401 Електронна търговия трета 24.02.2016 г.
811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството трета 24.02.2016 г.
812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120101 Организация на туризма и свободното време трета 24.02.2016 г.
812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване трета 24.02.2016 г.
346030 Деловодител 3460301 Деловодство и архив първа 30.08.2016 г.
762040 Социален асистент 7620401 Подпомагане на деца втора 30.08.2016 г.
762040 Социален асистент 7620402 Подпомагане на възрастни втора 30.08.2016 г.
811060 Ресторантьор 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения трета 30.08.2016 г.
811060 Ресторантьор 8110603 Кетеринг трета 30.08.2016 г.
811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки втора 30.08.2016 г.
811080 Сервитьор-барман 8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене втора 30.08.2016 г.
812040 Аниматор в туризма 8120402 Туристическа анимация трета 30.08.2016 г.

На успешно преминалите пълната програма на обучение по теория и практика курсисти,ЦПО към УниБИТ издава Държавни Свидетелства за професионална квалификация по професията.          

Директор: проф. дфн Иванка Янкова
Експерт, методическо осигуряване на обучението: доц. д-р Добринка Стойкова
Технически секретар:Деница Димитрова

За връзка с нас:
E-mail: cpo.unibit@gmail.com
тел.:  + 359 2 970 85 87 / 0882 809 624


нагоре