Проект „Innovations for Big Data in a Real World“ (iBIGworld)

bigWORLD

Представители на академичния състав на УниБИТ са част от международен изследователски колектив в областта на големите данни (big data). Проект „Innovations for Big Data in a Real World“ (iBIGworld) по програма ERAZMUS+, стартира в края на 2020 г. В него участват университети от България (УниБИТ), Полша, Украйна и Сърбия.

Основната цел на проект iBIGworld е да бъдат създадени обучителни материали в областта на големите данни. За покриването на така поставената цел са посавени четири основни изследователски задачи:

 

  • Създаване на База от Данни с практики в областта на големите данни
  • Формулиране на изискванията за обучение в областта на обработка на големи данни
  • Създаване на образователна рамка в областта на големи данни
  • Създаване на обучителни материали в областта на големи данни

Екипът от българска страна вече работи активно по формирането и провеждането на научни изследвания в области, засягащи профила на съвременния специалист по данни. Отчитат се изискванията на бизнес организациите, предлаганите учебни програми в областта, както и готовността на потенциалните кандидати в сферата. Регулярно се провеждат работни срещи, на които се обсъждат въпроси, засягащи изпълнението на Фаза 1 и Фаза 2 по проекта.

Всички осъществени дейности и предстоящи задачи по линия на iBIGworld могат да бъдат намерени на официалния сайт на проекта: iBIGworld

НОВИНИ


нагоре