Международна Конференция на тема Иновациите творят бъдещето!

21 ноември, 2016г. в Интер Експо център София от 9 часа. 

УниБИТ и Клубът по управление на знание иновации и стратегии организират Международна Конференция на тема Иновациите творят бъдещето! (Innovation - creating the future!) в рамките на ERASMUS+ проект APInno: Action project for innovation - 2014-1-BG01-KA203-001561. За повече информация http://apinno.unibit.bg/.

Моля регистрирайте се до 19.11.2016

Ако може да се сложи линк към регистрацията - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXG6xUpMebHNMDbiJ7EP-xMsmbFP8L3qQdFpCaTRDDpNdtWQ/viewform?c=0&w=1

НОВИНИ


нагоре