Творческа среща: За видеомонтажа & авторското право в медиите

Ангел Зайков, който завършва Филмов и телевизионен монтаж в Нов български университет през тази година, гостува на колегите от УниБИТ с творческа среща на тема „За видеомонтажа & авторското право в медиите“ на 12 април 2021 г. от 10 ч.

Поканата за онлайн събитието е на : https://meet.google.com/udp-vfam-etj

Инициативата е в рамките на проект „Модел за изследване и повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в университетска среда“ е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН, в Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г., № КП-06-М35/1 от 18.12.2019 г. Съорганизатори са представители на експертна група „Интелектуална собственост“ към Университетска младежка академия за управление на знанието при УниБИТ.

Гостът Ангел Зайков се занимава с видеомонтаж – детска мечта, която реализира. Имал е шанса да бъде видеомонтажист в реалити формат, където камерите работят 24 часа, а работата на монтажиста е изключително важна. По време на творческата среща Ангел Зайков ще разкаже какво представлява монтажът на аудиовизуално произведение и как се създава един реалити формат, какъв е принципът на работа на видеомонтаж и не само... Акцент в дискусията е колко е важно творците, работещи в телевизионни и филмови продукции, да имат познания, свързани с авторското право във виртуалното настояще. Ангел Зайков е пример за млад творец, който се интересува от перспективите и възможностите за реализация в медийната индустрия.

Последвайте ни https://meet.google.com/udp-vfam-etj

Ангел Зайков

НОВИНИ


нагоре