Студентски съвет

Уеб сайт на Студентски съвет при УниБИТ

Студентски съвет във Facebook: http://studentcouncil.unibit.bg/

Състав на студентски съвет на УниБИТ

Христо Христов (специалност ИБ) Председател
Станислава Чолова (специалност ИС)
Кабинет: 13
Email: s.cholova@sc.unibit.bg
Венжалина Георгиева Заместник-председател
Венжалина Георгиева (специалност ББ)
Кабинет: 13
Email: v.georgieva@sc.unibit.bg
Илиана Димова Секретар
Илиана Димова (специалност НС)
Кабинет: 13
Email: i.dimova@sc.unibit.bg
Йоанна Веселинова Член на СС
Йоанна Веселинова (специалност НСКИН)
Кабинет: 13
Email: y.veselinova@sc.unibit.bg
Салваторе Митов Член на СС
Салваторе Митов (специалност ББ)
Кабинет: 13
Email: s.mitov@sc.unibit.bg
Христо Христов Член на СС
Христо Христов (специалност ИТ)
Кабинет: 13
Email: h.hristov@sc.unibit.bg
Ася Биджева Член на СС
Ася Биджева (специалност ИТСА)
Кабинет: 13
Email: a.bidzheva@sc.unibit.bg
Емил Аврамов Член на СС
Емил Аврамов (специалност ИТСА)
Кабинет: 13
Email: e.avramov@sc.unibit.bg
Михаил Симеонов Член на СС
Михаил Симеонов (специалност ИФКИН)
Кабинет: 13
Email: m.simeonov@sc.unibit.bg

Членове

Специалност ББ
 • Салваторе Митов
  Апостол Джераков
  Венжалина Георгиева
  Десислава Жикова

Специалност БИМ

 • Димо Желязков
  Венета Арнаудова
  Виктория Тимофеева
  Радостина Иванова

Специалност ПК

 • Зоя Костова
  Венцислава Димитрова
  Маргарита Арнаудова
  Биляна Драгиева

Специалност ИФКИН

 • Михаил Симеонов
  Виктория Крумова
  Бранислав Грозданов
  Калоян Коцев

Специалност ИРТ

 • Миряна Симова
  Владимира Петкова
  Петя Нафтали
  Анна-Мария Бориславова
  Гергана Дайреджиева

Специалност КИ

 • Биляна Гучева
  Ева Ценкова
  Ренет Стайкова
  Александра Михайлова

Специалност АД

 • Йоана Иванова
  Венелина Янева
  Ивет Манчева
  Арсини Колев

Специалност ОПП
 • Павел Видолов
  Моника Манойлова
  Глория Попова

 

Специалност ИТ

 • Дар Донков
  Милен Милев
  Виктория Спасова

 

Специалност ИБ
 • Габриел Георгиева
  Георги Петров
  Светослав Иванов

Специалност ИС
 • Илия Илиев
  Гергана Каменова
  Радостин Павлов
  Станислава Чолова

Специалност КН

 • Нели Иванова
  Елена Константинова
  Георги Ицев
  Йоанна Тодорова

Специалност ИТСА

 • Ася Биджева
  Панайот Гиндев
  Димитър Геренов
  Николай Донев

Специалност НСКИН

 • Никола Костадинов
  Йоанна Веселинова
  Йоан Демерджиев
  Климент Стойчев

Специалност НС

 • Илиана Димова
  Анна Тодорова
  Христина Петрова

 


нагоре