Студентски съвет при УниБИТ

 

Състав

Председател: Ивайло Николаев Кардашев - ОКС „Бакалавър“, специалност ИТ - i.kardashev@sc.unibit.bg

Заместник-председател: Мария Гуркова - ОКС „Магистър“, Медиация - m.gurkova@unibit.bg

Секретар: Георги Христов Николов - ОКС „Бакалавър“, специалност КНИБ - g.nikolov@sc.unibit.bg

Членове на СС:

  • Десислава Цанкова - ОНС „Доктор“, БАОКТ
  • Милена Цанкова - ОНС „Доктор“, БАОКТ
  • Юлиана Георгиева - ОКС „Бакалавър“, специалност КНИБ
  • Габриела Кръстанова - ОКС „Бакалавър“, специалност КИ
  • Михаил Заяков - ОКС „Бакалавър“, специалност КН
  • Георги Николов - ОКС „Бакалавър“, специалност КНИБ

нагоре