Студентски съвет

Уеб сайт на Студентски съвет при УниБИТ

Студентски съвет във Facebook: http://studentcouncil.unibit.bg/

Състав на студентски съвет на УниБИТ

Председател

 • Мария Гуркова - специалност ББ, m.gurkova@unibit.bg

Заместник-председател

 • Симона Душева - специалност БИМ, 204-br@unibit.bg

Секретар

 • Мартин Тотовски - специалност ИТ, 46140z@unibit.bg

Членове на СС

 • Христина Тошева - специалност ББ, tosheva1902@gmail.com
 • Ева Ценкова - специалност КИ, eva.tsenkova@abv.bg
 • Александра Попова - специалност ИКН, 46135@unibit.bg
 • Илиана Димова - специалност НС, 49-nr@unibit.bg
 • Ангел Георгиев - специалност ИРТ, ageorgiev04@gmail.com

Членове

 • Специалност ББ - Христина Тошева, Мария Гуркова, Селваторе Митов, Апостол Джераков
 • Специалност БИМ - Симона Душева, Виден Свиленов, Венета Арнаудов
 • Специалност ПК - Михаел Михаелин, Ивета Христова, Биляна Асенова, Венцислава Димитрова
 • Специалност ИФКИН - Тихомир Антонов, Георги Георгиев, Михайл Симеонов, Виктория Крумова
 • Специалност ИРТ - Гергана Николова, Ангел Георгиев, Катерина Рунева, Владимира Петкова
 • Специалност КИ - Гергана Апостолова, Дейзи Драганова, Биляна Гучева, Ева Ценкова
 • Специалност АД - Иван Попов, Фани Филипова, Йоана Иванова, Венелина Янева
 • Специалност ОПП - Цветелина Гецова, Алексина Алексиева, Павел Видолов, Моника Монойлова
 • Специалност ИТ - Дар Донков, Милен Милев
 • Специалност ИБ - Георги Заков, Габриел Георгиева
 • Специалност ИС - Илия Илиев, Здравко Мавров
 • Специалност КН - Нели Иванова, Елена Константинова
 • Специалност ИТСА - Ася Биджева, Панайот Гиндев
 • Специалност НСКИН - Никола Костадинов, Йоанна Веселинова
 • Специалност НС - Николай Казаков, Надежда Петрова, Методи Миланов, Асен Еленков, Илиана Димова, Анна Тодорова

нагоре