Седмична програма - ОКС Бакалавър

Важно!

Уважаеми студенти.

От 26.10.2020 г. до 08.11.2020 г. се преминава към неприсъствено обучение.

Моля, ползвайте административни услуги, които се предоставят по електронен път.


Началото на учебните занятия за Редовно обучение започва от 05.10.2020 г. и ще бъде присъствено.

Носенето на маска или друго предпазно средство върху носа и устата е задължително в Университета.

СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР (2,3 И 4 КУРС), РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ОКС " БАКАЛАВЪР"  Е ОТ 05.10.2020 г. ДО  30.10.2020 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО !

Редовно обучение, ЗИМЕН семестър, уч. 2020/2021 г.

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

Факултет по библиотекознание
и културно наследство (ФБКН)

Факултет по Информационни науки
(ФИН)

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА

I курс

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

II курс - III курс - IV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс (поток 1) - Групи(поток 2) - Групи

II курс (поток 1)(поток 2)

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

III курс - Групи; - IV курс

ИНОВАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ И МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ

I курс

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

II курс - III курс - IV курс

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНСТИТУЦИОНАЛНА И КОРПОРАТИВНА СРЕДА

III курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс II курс - III курс - IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

III курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

I курс - II курс - III курс - IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

 III курс - Групи; - IV курс

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

 III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс - II курс - III курс - IV курс

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

I курс - Групи; - II курс
Професионално направление ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс - II курс - III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

 III курс - IV курс


 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

III курс - IV курс

 

 

Задочно обучение, ЗИМЕН семестър, уч. 2020/2021 г.

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!

Факултет по библиотекознание
и културно наследство (ФБКН)

Факултет по Информационни науки
(ФИН)

I курс

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ

 II курс - III курс - IV курс

Професионално направление ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

I курс(ПОТОК 1) - I курс(ПОТОК 2)

II курс (ГРУПИ II курс)
 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

III курс - IV курс

БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

I курс - II курс - III курс - IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

 III курс IV курс

ИНОВАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ И МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ

I курс

ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

 II курс - III курс - IV курс

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

III курс

ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

 IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНСТИТУЦИОНАЛНА И КОРПОРАТИВНА СРЕДА

 III курс

КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

I курс - II курс - III курс - IV курс

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

 III курс - IV курс

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

I курс - II курс III курс - IV курс

Професионално направление НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

I курс - II курс

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

I курс - II курс - III курс - IV курс

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

III курс - IV курс

Професионално направление ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

I курс - II курс - III курс- IV курс
 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

 III курс - IV курс

   

 


нагоре