Том 5 от поредицата „Проблеми на културното наследство / Cultural Heritage Issues“

От печат излезе електронния сборник "Националноосвободителното движение в културната памет. Публични лекции и архивни материали", който е част от поредицата "Проблеми на културното наследство / Cultural Heritage Issues“ - № 5, на Института за научни изследвания в областта на опазването, управлението и защитата на културно-историческото наследство към УниБИТ (ИНИООУЗКИН) 

Сборникът представя материали от лекторията „Националноосвободителното движение в културната памет. 120 години Илинденско-Преображенско въстание“, която е проведена в периода ноември-декември 2023 г. в УниБИТ.

Сборникът е разделен на три части. В първата са представени студии, разглеждащи различни аспекти от българското националноосвободително движение, продължило след Руско-турската война от 1877-1878 г. Важно място се отделя на въпросите свързани с представянето на Илинденско-Преображенското въстание. Втората част съдържа есеистичен материал, който представя голямата българска поетеса Дора Габе, която освен неповторимия си поетичен талант е и дълбоко свързана със съдбата на добруджанци. В третата част са представени подбрани архивни документи от фондовете на Научния архив на БАН, които наред със съдържащите се отделни приложения в студиите допълнително визуализират целия сборник.

Сборникът е в електронен формат и е достъпен на следния адрес: https://ichs.unibit.bg/chi/