DigiAmphorae - проект по програма Еразъм+

Можете да се запознаете с поредицата от научно-популярни филми с образователен характер, насочени към представяне на културно историческото наследство от региона на Аполония Понтика, както и методи за неговата социализация.


Филмите са следните:
- Evidences of the ancient culture and trade on the west coast of Black Sea.
- Trade with amphorae in the Black Sea and Aegean Sea.
- Chemical analysis of ancient amphora: results and perspectives.
- Contemporary tools and methods for documentation of ancient amphorae.
- E-database and internet resources about ancient amphorae and their trade.

Филмите са част от реализацията на проект по програмата Еразъм+ на ЕС "Модернизиране на висшето археологическо образование – Аполония Понтика и средиземноморският свят" /DigiAmphorae/ - 2022-1-BG01-KA220-HED-000088943. И са достъпни в YouTube канала на проекта - https://www.youtube.com/@DigiAmphorae

A films created under the Erasmus+ Program project "Modernization of Archaeological Higher Education - Apollonia Pontica and the Mediterranean World" / DigiAmphorae / - 2022-1-BG01-KA220-HED-000088943