Покана за представяне на сборник "МАКЕДОНИЯ В КАРИКАТУРИ Александър Божинов"

Университетът по библиотекознание и информационни технологии ви кани на 13 юни 2024 г. от 18.00 часа в Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” на представянето на книгата "МАКЕДОНИЯ В КАРИКАТУРИ Александър Божинов", съставителство и предговор на проф. дфн Ваня Добрева и проф. д-р Боряна Бужашка.

Изданието е реализирано благодарение на ФНИ към МОН, по проект „Между трагичното и комичното – Александър Божинов (карикатурист, военен фотограф и писател)", договор №КП-06-Н40/2 от 10.12.2019 г.

Очакваме ви!
Катедра "Култура, историческо наследство и туризъм"

НОВИНИ


нагоре