ПОКАНА - Представяне на завършителен етап на научноизследователски проект на тема: ИНОВАЦИИ В БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАНИЕТО. РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛЕН КОМУНИКАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА ИНОВАЦИИ В БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИОННА ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕДА

НОВИНИ


нагоре