Издание на УниБИТ е налично в репозиториума на фондация „Globethics“

В сборника са публикувани докладите, представени на кръгла маса в периода 19-21 септември 2023 г., Женева, Швейцария в партньорство с фондация „Globethics“ и е резултат от проект НИП-2023-10 „Етични детерминанти на информационната грамотност във висшето образование“, финансиран от МОН.

Ето и връзките към него:

Издание: Ethical determinants of information literacy in higher education
DOI: 10.58863/20.500.12424/4306855
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12424/4306855

НОВИНИ


нагоре