Публични защити на докторанти

Уважаеми преподаватели, докторанти и студенти,

На 10.06.2024 г. (понеделник) от 9.00 ч. до 14.00 ч. ще се проведат защити на дисертационни трудове за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 на докторанти от Р Австрия и Р Германия, както следва:

В Заседателна зала „Проф. Стоян Денчев“

(с превод от немски език)

Филип Кристиан Ринклин

Бьорн Бреск

Ян Зехтиг

Рюдигер Зигберт Маас

В Зала № 214

(с превод от английски език)

Едита Ебрахимпур

Михаел Айбер

Харалд Брандл

Робин Хекман

Материалите по защитите са достъпни на сайта на УниБИТ в раздел „Процедури“: https://www.unibit.bg/research/faculty-development/procedures

НОВИНИ


нагоре