Балообразуващи дисциплини и конспекти - ОКС Бакалавър



Факултет по библиотекознание
и културно наследство (ФБКН)

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

Балообразуващи дисциплини | Конспект


БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО

Балообразуващи дисциплини | Конспект


БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

Балообразуващи дисциплини | Конспект


ИНОВАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ И МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ

Балообразуващи дисциплини | Конспект


ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА

Балообразуващи дисциплини | Конспект


КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ

Балообразуващи дисциплини | Конспект


КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

Балообразуващи дисциплини | Конспект


ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

Балообразуващи дисциплини | Конспект


Факултет по Информационни науки
(ФИН)

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Балообразуващи дисциплини | Конспект


КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

Балообразуващи дисциплини | Конспект


ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Балообразуващи дисциплини | Конспект


КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Балообразуващи дисциплини | Конспект


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНСТИТУЦИОНАЛНА И КОРПОРАТИВНА СРЕДА

Балообразуващи дисциплини | Конспект


НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

Балообразуващи дисциплини | Конспект


НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Балообразуващи дисциплини | Конспект


нагоре