Седмична програма - ОКС Магистър

ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРОГРАМИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ!!!!!

  • Срокът за заплащане на семестриалната такса за ОКС Магистър (2-ри семестър - прием февруари 2019 г.) е в периода 13.11.2019 г. до 29.11.2019 г. Книжките и платежните се носят в посочения период за заверка в Учебен отдел в приемното време, посочено на сайта.

Студентските книжки на новоприетите студентите, ще се раздават на първото Ви занятие!

Зимни очни занятия за ОКС Магистър - Задочно и Редовно обучение за уч. 2019/2020 г., I-ви семестър (прием Октомври 2019 г.) и II-ри семестър (прием Февруари 2019 г.)

Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) Факултет по Информационни науки (ФИН)
   
   

> * За студенти завършили ОКС „бакалавър“ в същото професионално направление
** За студенти завършили ОКС „бакалавър в друго професионално направление


нагоре