ЮНЕСКО междуфакултетска катедра 
"ИКТ в библиотечните науки, образованието
и културното наследство" при УниБИТ

22.12.2020 г. Ректорът на УниБИТ проф. дн Ирена Петева, получи Писмо от Секция "Висше образование" на ЮНЕСКО за подновяване на договора за дейност на ЮНЕСКО катедрата „ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство“ при УниБИТ, с ръководител проф. д-р Румен Николов, за трети мандат до ноември 2024 г. Повече.

ЮНЕСКО междуфакултетската катедра "Информационно-комуникационни технологии в библиотечните науки, образованието и културното наследство" при Университета по библиотекознание и информационни технологии 
получи официално одобрение от ЮНЕСКО с Писмо от 17 февруари 2012 година.

ЮНЕСКО междуфакултетската катедра ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) има за своя мисия: развитие на академични образователни програми в областта на приложението на ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство и осъществяване на програми за продължаващо обучение за библиотекари, училищни и университетски преподаватели, специалисти от културни институции (музеи, галерии, архиви) и други, свързани с културното наследство.

Ръководител на катедрата: Проф. д-р Румен Николов

Зам. ръководител: Проф. д-р Таня Тодорова

Задачи и приоритети:

  • Развитие на изследователска дейност, свързана с използването на ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство, самостоятелно и с партньори, и предлагане на иновативни методи и политики в тази теоретична и приложна изследователска област;
  • Създаване на учебни материали, свързани с ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство, и осъществяване на учебни програми за различните степени на университетското образование (бакалаври, магистри и докторанти), както и за изследователи и професионалисти от практиката;

  • Стимулиране на взаимодействието и установяване на сътрудничество със сродни национални и международни институции за обмен на студенти и преподаватели, на водещи експерти и изследователи;

  • Създаване на платформа за обмен на идеи, ресурси и добри практики, както и на виртуална научна и професионална общност за споделяне на опит в приложението на ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство.

Новини и информация за дейността на новата ЮНЕСКО междуфакултетската катедра ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство при УниБИТ можете да следите в нейния сайт: http://unesco.unibit.bg

НОВИНИ


нагоре