ЮНЕСКО междуфакултетска катедра 
"ИКТ в библиотечните науки, образованието
и културното наследство" при УниБИТ

ЮНЕСКО междуфакултетската катедра "Информационно-комуникационни технологии в библиотечните науки, образованието и културното наследство" при Университета по библиотекознание и информационни технологии 
получи официално одобрение от ЮНЕСКО с Писмо от 17 февруари 2012 година.

ЮНЕСКО междуфакултетската катедра ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) има за своя мисия: развитие на академични образователни програми в областта на приложението на ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство и осъществяване на програми за продължаващо обучение за библиотекари, училищни и университетски преподаватели, специалисти от културни институции (музеи, галерии, архиви) и други, свързани с културното наследство.

Ръководител на катедрата: Проф. д-р Румен Николов

Зам. ръководител: Проф. д-р Таня Тодорова

Задачи и приоритети:

  • Развитие на изследователска дейност, свързана с използването на ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство, самостоятелно и с партньори, и предлагане на иновативни методи и политики в тази теоретична и приложна изследователска област;
  • Създаване на учебни материали, свързани с ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство, и осъществяване на учебни програми за различните степени на университетското образование (бакалаври, магистри и докторанти), както и за изследователи и професионалисти от практиката;

  • Стимулиране на взаимодействието и установяване на сътрудничество със сродни национални и международни институции за обмен на студенти и преподаватели, на водещи експерти и изследователи;

  • Създаване на платформа за обмен на идеи, ресурси и добри практики, както и на виртуална научна и професионална общност за споделяне на опит в приложението на ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство.

Новини и информация за дейността на новата ЮНЕСКО междуфакултетската катедра ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство при УниБИТ можете да следите в нейния сайт: http://unesco.unibit.bg

НОВИНИ


нагоре