Интернeт управление и проблеми на киберсигурността

На 3, 6 и 7 Декември 2013 г. в УниБИТ се проведоха лекции на тема "Интернeт управление и проблеми на киберсигурността". Курсът се провежда със сътрудничество между ИКАНН (Internet Corporation for AssignedNames and Numbers) - http://www.icann.org/, МАОКР (Международна академия за обучение по киберразследвания) - http://www.e-crimeacademy.org/bg/ и УниБИТ. Лектори бяха Вени Марковски (ИКАНН), Албена Спасова (МАОКР) и Петя Минкова (ИКАНН)."

НОВИНИ


нагоре