Достъп до електронните бази данни (Science Direct, Scopus, Web of Knowledge)

МОМН, отчитайки огромната роля на актуалната научна информация в процеса на извършване на научни и иновационни дейности, сключи нови тригодишни абонаментни договори за периода 2012-2014 г. с цел осигуряване на достъп до информацията в електронните бази данни на издателството Елзевиер (Elsevier), в платформите SciVerse® Science Direct® (с допълнителен абонамент до Freedom Collectionс безплатен достъп до над 2 600 заглавия) и SciVerse® Scopus®, както и продуктите на Thomson Reuters в платформата Web of Knowledge (Web of Science® from year 1985; Journal Citation Reports® since year 2001 edition (data since year 2000);Conference ProceedingsSM from year 1990; Biosis Citation Database® from year 1985; Medline, InCites® Global Comparisons withmajor Bulgarian academic institutions; InCites® Research Performance profiles – Bulgarian dataset)

  • За достъп до SciVerse® Science Direct® моля ползвайте следния линк: www.sciencedirect.com
  • За достъп до SciVerse® Scopus® моля ползвайте следния линк: www.scopus.com
  • За достъп до Web of Knowledge моля ползвайте следния линк: http://www.isiknowledge.com

Достъпът до информацията в гореизброените платформи се осъществява на принципа на IP регистрацията, което дава възможност на всички потребители, свързани в интернет мрежите на УниБИТ да ползват безпрепятствено информацията в тях.

В случай на проблеми с достъпа до платформите, моля незабавно ни информирайте екипа на Библиотечно-информационния център при УниБИТ

НОВИНИ


нагоре