УниБИТ и Google Apps

Интеграцията на Google Apps към системите на УниБИТ води и към поетапно преминаване към Google Docs. Това означава, че всички документи, поставени в уеб сайта на УниБИТ независимо от техния формат (pdf, doc, ppt и др.) ще бъдат публикувани чрез Google Docs.

Предимствата на подобен тип споделяне на документи са:

  • Уеб базиран достъп от всякъде и на всякакви устройства единствено през уеб браузър (не се налага инсталация на други приложения);
  • Опции за коментиране от страна на администраторите при промяна с цел информиране на студентите за извършените корекции;
  • Възможност за експортиране на документите от страна на посетителите в различни формати.
  • Бърза лесна и удобна поддръжка от страна на персонала и преподавателите на УниБИТ.

Всички файлове се споделят с опции за видимост, при които всеки може да намира документа  и да го достъпва в Интернет, без да влиза в профила си.

Ако възникне ситуация, при която се изисква потребителско име и парола, моля изчистете cookies и кеша на вашия браузър, рестартирайте го и опитайте отново. Можете да тествате и с друг браузър. Убедени сме, че проблемът е временен. Към момента се води дискусия с Google  за откриване и решаване на причината, която предизвиква този рядък проблем.

НОВИНИ


нагоре