ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

 Всички студенти, на които им предстои заплащане на семестриална такса за зимен семестър (ОКС Бакалавър и ОКС Магистър), могат да изпратят платежното си нареждане по имейла на Учебен отдел (ucheben.otdel@unibit.bg) за служебно отбелязване.

 Студенти, на които им се налага да си извадят УВЕРЕНИЕ или да пуснат МОЛБА за неотложни обстоятелства, могат да попълнят и върнат по имейла на Учебен отдел (ucheben.otdel@unibit.bg) приложените по-долу документи. Ние ще Върнем съответния документ изведен и сканиран по имейла на студента.

 В сайта на УниБИТ в раздел УЧЕБНА ДЕЙНОСТ--->АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ можете да намерите образци на документи и сроковете за разглеждане и отговор.

Образец УВЕРЕНИЕ

Образец МОЛБА до Декан ФИН (за студентите от съответния факултет)

Образец МОЛБА до Декан ФБКН (за студентите от съответния факултет)

Образец МОЛБА до Зам. Ректор УД

НОВИНИ


нагоре