Информация за национална научна конференция с международно участие

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет Ви информираме, че се удължават сроковете за изпращане на научни доклади или съобщения за XX национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, 1 ноември, Университет по библиотекознание и информационни технологии до 27 май 2022 г. Обърнете внимание, че се изпращат целите текстове заедно със заявката. Информация за заявката, за тематичните панели, за сроковете, за изискванията към материалите, таксите и др. ще намерите в приложената покана, както и на сайта на конференцията:https://buditeli.unibit.bg С уважение:

Организационен комитет

НОВИНИ


нагоре