УниБИТ

Факултет по библиотекознание и културно наследство

 

 

Катедра „Книга и общество“

 

 

ВИ КАНЯТ НА

 

 

Кръгла маса

 

Професор Яни Милчаков: СОЦИАЛНИ ПОЛЕТА НА ЛИТЕРАТУРАТА И ЕЗИКА

 

1 декември 2017 г., 10.30 – 14.00

Аудитория „Яков Крайков“

                                                                                                                                                                  

Програма:

 

-   Приветствени думи от проф. д.ик.н. Стоян Денчев – ректор на УниБИТ.

 

За преподавателя и приятеля Яни Милчаков – проф. д-р Веселин Панайотов – декан на Факултета по хуманитарни науки, Шуменски университет „Константин Преславски“.

 

Думи за професор Яни Милчаков – колегата, учения-ерудит и жизнелюбивия дух на катедра „Книга и общество“ – проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева, зам.-декан на Факултета по библиотекознание и културно наследство, УниБИТ.

 

 

Изследователски посоки: теми, ръкописи, семинари…

 

- Обсъждане на подготовката на сборник с неиздавани статии от проф. Милчаков и биобиблиография в хартиено и електронно издание.

С участието на д-р Даниела Милчакова, проф. д.ик.н. Стоян Денчев, проф. д.н. Ирена Петева, проф. дфн Иванка Янкова, проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева (УниБИТ), проф. д-р Веселин Панайотов (ШУ), проф. д-р Пламен Шуликов (ШУ), доц. д-р Миряна Янакиева (Институт за литература), доц. д-р Йордан Ефтимов (НБУ), проф. д-р Нели Костова (УниБИТ), доц. д-р Люба Цветкова (УниБИТ), доц. д-р Мая Горчева (УниБИТ), доц. д-р Васил Загоров (УниБИТ), доц. д-р Мария Гуленова (УниБИТ), докторант Камелия Планска (УниБИТ), преподаватели и студенти.

 

- План за изготвяне на интернет страница и блог, където да се представят в електронен вид публикации на проф. Яни Милчаков и материали от работата на семинара „Социални полета на езика и литературата“ (концепция: доц. д-р М. Гуленова, студентски екип).

 

- Учредяване на семинар „Социални полета на литературата и езика“ с участие на преподаватели, изследователи и студенти, с ежегодни научни сесии на 31 май. Обсъждане на проект за статут.

 

- Доц. д-р Йордан Ефтимов: „Яни-Милчаковите дигитални приписки, или Социологът на литературата като обикновен гражданин на Мрежата“.

 

 

Verba magistri: лекции, интервюта…

 

Професорът пред обектива. За едно приятелство между поколенията – разказва докторант Камелия Планска.

 

Академични дисциплини, въведени от проф. Яни Милчаков в УниБИТ.

 

- Теми на дипломните работи, изготвени от студенти от специалност „Печатни комуникации“ под ръководството на проф. Яни Милчаков (докторант Агнеса Цветкова).

 

- Банка с интервюта и изказвания на проф. Яни Милчаков в електронните медии (студентски екип). Подготовка на прожекция за кръглата маса.

 

 

 

Заповядайте!

 

 

В своите научни изследвания и лекции проф. Яни Милчаков виртуозно събира аналитичната проникновеност с артистичната ирония. Неговите анализи по многобройни литературни или социални казуси, които извират от ерудитската импровизация, обаче винаги сочат към незаобиколимите морални първопринципи на творческите избори или на политическото действие. С неподражаемия си стил да открива изненадващи изследователски ракурси и с харизмата на преподавател професор Яни Милчаков присъства в българската литературна общност и разширява хоризонтите пред своите студенти. Нека тази среща стане форум, на който да поговорим за продължението на неговите идеи и научни разработки, за творческите му планове и за постиженията на неговите студенти. За онези изследователски посоки, които той очертава в своите прочити на литературното и културното наследство, и за неизтощимото му вдъхновение.


нагоре