ХІ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО
И
ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК

1 – 2 ноември 2013 г.

 

Програмата на конференцията: progBud_13_1_.29.10_Final_1.pdf

 

 

НОВИНИ


нагоре