Дни на книгата и авторското право в УниБИТ

/23–25 април 2012 г./

Програма

23 април 2012 г. (понеделник)

зала „Тържествена”

 

10.00–10.15 ч.

Официално откриване на Дни на книгата и авторското право в УниБИТ

проф. Стоян Денчев

Ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии

10.15-10.30 ч.

За поета, книговеда, учения и родолюбеца Петър Парижков

10.30-11.30 ч.

Представяне на филм-портрет на Петър Парижков

11.30-11.45 ч.

Кафе-пауза

11.45–12.30 ч.

Връчване на наградата  „Homo Legens”  за постижения в полето на опазване на книгата и издигането й като духовен спътник на съвременния човекСпаска Тарандова

Носител на наградата  „Homo Legens” за 2011 г. Зам. директор на Столична библиотека

12.30-12.45 ч.

Награждаване на победителите от конкурса за есе и плакат

Откриване на изложба на студентски плакати и на детски рисунки, посветени на приказки на Андерсен

12.45-13.00 ч.

Откриване на изложба на старопечатни гравюри

Васил Загоров

Преподавател към катедра „Книга и общество” в УниБИТ

13.00- 14.30 ч.

Почивка

14.30-17.00 ч.Заседателна зала

Уъркшоп с Пламена Стоянова

24 април 2012 г. (вторник)

Заседателна зала

Първа сесия:„Четем! – ръкавицата е хвърлена!”                                 

Модератори: Васил Загоров, Любомира Парижкова

 

10.00–10.10 ч.

Откриване наКръгла маса

10.10-10.40 ч.

Василка Ванчева

Представяне на германската програма за насърчаване на четенето и работата на фондация „Традуки”

Зам. председател на УС на Асоциация „Българска книга”

10.40-11.10 ч.

Христо Блажев, Александър Кръстев

Два сайта, хиляда книги и четене без край

Книголандия, Аз чета

11.10-11.40 ч. 

Милена Златарова

Нови буккросинг зони в София

Представител на сайта „Букманиак”

11.40-12.00 ч.

Кафе пауза

 

12.00-12.30 ч.

Ейдриън Уейн

Книгите-игри

12.40-13.10 ч.

Калин Ненов

Човешката библиотека: е-книги и х-ниги

13.10-13.40 ч.

Силва Папазян

Участие на България на Лайпцигския панаир на книгата 2012

Изпълнителен директор на Асоциация „Българска книга”

 

 

 

Втора сесия: Предизвикателствата на авторско право в ХХІ век

Модератори: Тереза Тренчева, Веселин Чантов

14.00-14.30 ч.

Божана Неделчева

Нарушение и защита на авторските права върху произведения на литературата – книги

Преподавател от катедра „Интелектуална собственост” към УНСС

14.30-15.00 ч.

Григор Гачев

Авторските права: кой ни пази от пазачите?

Блогър

15.30-16.00 ч.

Деян Димитров

ACTAпротиворечия

Юрисконсулт към Изпълнителна агенция

16.00-16.30 ч.

Таня Тодорова

Развитие на авторскоправна библиотечна

политика: Представяне на новото ръководство на EIFL

Ръководител катедра „Библиотечен мениджмънт”

16.30-17.00 ч.

Дискусия

 

 

 

 

 

 

 

25 април  2012 г. (сряда)

Студенти, докторанти и млади учени

Модератор: Събина Ефтимова, Камелия Планска

 

10.00-10.30 ч.

Калоян Праматаров

Литературно-визуално представяне на дебютната стихосбирка

от Калоян Праматаров

Писател

10.30-10.45 ч.

Анета Райкова, Петя Березова

Представяне на анкетно проучване по отношение нагласите на студентите от УниБИТ към книгата и авторското право

Студентки втори курс спец. „Библиотечен мениджмънт”

10.45-11.00 ч.

Димана Янкова

Примери за насърчаване на четенето

Студентка втори курс спец. „Библиотечен мениджмънт”

11.00-11.15 ч.

Лиана Петрова

Реклама на книгата

Студентка трети курс спец. „Библиотечен мениджмънт”

 

11.15-11.30 ч.

Лилия Панова

Книгата и детето

Студентка трети курс спец. „Библиотечен мениджмънт”

11.30-11.45 ч.

Ивайло Димитров

Издателска къща „Хермес”

Студент първи курс спец. „Библиотечен мениджмънт”

11.45-12.00 ч.

Георги Димитров

Мнение и впечатления от издателска къща „Абагар”

Студент първи курс спец. „Библиотечен мениджмънт”

12.00-12.15 ч.

Десислава Иванова

Софийски международен панаир на книгата 2011 г.

Студентка първи курс спец. „Библиотечен мениджмънт”

12.15-12.30 ч.

Марина Младенова

Bookcrossing. Предай нататък!

Студентка трети курс спец. „Библиотечен мениджмънт”

12.30-13.00 ч.

почивка

13.00-13.15 ч.

Евелин Ангелова

Пътят на една книга

Студентка трети курс спец. „Печатни комуникации”

13.15-13.30 ч.

Ани Байчева

История на Александър Невски

Студентка втори курс спец. „Информационни ресурси на туризма”

13.30-13.45 ч.

Камелия Планска

Медиатеки – дигитална конверсия и онлайн достъп

Студентка трети курс спец. „Печатни комуникации”

13.45-14.00 ч.

Калина Минчева

Традиции и иновации в художественото оформление на електронните документи

Докторант

14.15-14.30 ч.

Eлисавета Цветкова

Мобилните дигитални библиотеки - нови възможности за достъп до информация

Докторант

14.30-14.45 ч.

Соня Спасова

Българските книги във фонда на библиотеката на Хамбургския университет, Германия

Докторант

14.45-15.00 ч.

Събина Ефтимова

Библиотерапевтичните текстове

Докторант

15.15-15.30 ч.

Камелия Нушева

Опазване на книгата в библиотечните фондове

Докторант

15.30-15.45 ч.

Любомира Парижкова

Четенето – провококации и възможности – представяне на проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания” – Млади учени

Преподавател към катедра „Библиотечен мениджмънт”

15.45-16.00 ч.

Васил Загоров

История на българската книга от Освобождението до Независимостта

(1878-1908 г.) – представяне на междинни резултати по проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания” – Млади учени

Преподавател към катедра „Книга и общество”

 

 

16.00-16.15 ч.

Тереза Тренчева

Авторски правомощия при използване на произведения в Интернет

Преподавател към катедра „Библиотечен мениджмънт”

16.15-16.30 ч.

Стефка Толева

Четене и информиране

Преподавател към катедра „Компютърни науки”

16.30-16.45 ч.

Пламена Златкова1, Васил Загоров2

Чети! Сподели! Бъди крачка напред! - междинни резултати от анкетно проучване  на четенето сред студентите от УниБИТ

Преподавател към катедра „Библиотечни науки”1

Преподавател към катедра „Книга и общество”2

16.45-17.00 ч.

Росица Кръстева

Един поглед върху триадата четене - читатели - четиво: съвременен аспект

Хоноруванпреподавател към катедра „Библиотечен мениджмънт”

17.00-17.15 ч.

Елисавета Балабанова

"История славянобългарска" на Паисий Хилендарски - между Възраждането и Модернизма

Преподавател към катедра „Книга и общество”

17.15-17.30 ч.

Силвия Станчева

Книгите и потребителите на университетските библиотеки

Преподавател към катедра „Библиотечен мениджмънт”

 

 

НОВИНИ


нагоре