УНИБИТ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ,
ПОСВЕТЕНО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН
НА КНИГАТА И AВТОРСКОТО ПРАВО
(23април)

Темата на конкурса е „Четенето...!?”. Кандидатства се само с авторско есе, което трябва да съдържа личното мнение на автора, обосновано и задълбочено представено. При откриване на плагиатство, кандидатурата отпада от конкурса. Есето трябва да е създадено специално за конкурса и да не е публикувано преди това, нито да е участвало в други конкурси. Размерът на творбите да не надвишава 3600 знака (30 реда по 60 знака всеки).

Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си, придружени с  данните на автора: трите имена, курс, електронна поща и телефон за връзка  на адрес: УниБИТ, гр. София, бул. „Цариградско шосе” 119, стая 204, за конкурса и на e-mail адрес: book_celebration@abv.bg  

Представените есета ще бъдат оценявани от комисия.

Крайният срок за изпращане на материалите е 09.04.2012 г.

Награден фонд:

І-во място - 100.00 лв.

ІІ-ро място - 60.00 лв.

ІІІ-то място - 40.00 лв.

Победителите ще бъдат наградени на 2април 2012 г.

НОВИНИ


нагоре