УНИБИТ ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАКАТ,
ПОСВЕТЕН НА 
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА КНИГАТА 
И АВТОРСКОТО ПРАВО
(23 април)

Темата на конкурса е „Международен ден на книгата и авторското право – 23 април”. Кандидатства се само с авторски плакат, който трябва да е създаден специално за конкурса.

Плакатите да са изработени на графична програма по избор: Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand и др. Размерът на творбите да бъде А3.

Желаещите да участват в конкурса трябва да представят творбите си на електронен (pdf или jpg-формати) и хартиен носител, придружени с данните на автора: трите имена, курс, електронна поща и телефон за връзка. Адресът на УниБИТ е: гр. София 1784, бул. “Цариградско шосе” № 119, стая 204, за конкурса и електронен адрес:  book_celebration@abv.bg

Представените плакати ще бъдат оценявани от комисия от УНИБИТ.

Краен срок за изпращане: 09.04.2012 г.

Предвидена е награда за победителя в конкурса в размер на 100 лева. Плакатът-победител ще бъде поставен на рекламните материали за 2013 г. по повод Международния ден на книгата и авторското право. Всички плакати ще бъдат представени на изложба по време на Дни на книгата и авторското право в УниБИТ.

Победителят ще бъде награден на 23 април 2012 г.

НОВИНИ


нагоре