ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми  колеги,

Университетът по библиотекознание и информационни технологии има удоволствието да Ви покани да участвате в научна конференция с международно участие на тема „Политики за управление на културното наследство - комуникация и социализация чрез образование“, която се организира по научноизследователски проект, финансиран от Фонд научни изследвания при Министерството на образованието, младежта и науката на Р България. Ръководител на проекта: проф. Стоян Денчев.

Конференцията ще се проведе на 10 октомври 2013 г. от 9:00 ч. в „Пленарна зала“ на Националния исторически музей – София.

Конференцията ще проведе в следните 3 секции:

  • Социализация на културно-историческото наследство
  • Основни направления на изследване на културно-историческото наследство
  • Политики на ЮНЕСКО, Съвета на Европа и Европейския съюз в областта на културно-историческото наследство (знание, образование и информация)

Програмата на конференцията включва и постер сесия по темите от основните секции за докторанти и студенти

На 11 октомври 2013 г. от 11.00 часа в УНИБИТ ще се проведе кръгла маса и дискусия.

Докладите от конференцията ще бъдат отпечатани в сборник.
Очакваме Вашите заявки, придружени с кратко резюме на e-mail: cpedu@unibit.bg

Регистрационна форма за участие можете да изтеглите от следната връзка:

Проф. Стоян Денчев
Ректор

INVITATION

The State University of Library Studies and Information Technologies is delighted to invite you to the International conference Policies for Cultural Heritage Management – Communication and Socialization through Education, which is organized within a research project funded by the Bulgarian Science Fund at the Ministry of Education, Youth and Science of the Republic of Bulgaria. Project leader: Prof. Stoyan Denchev.

The conference will be held on 10th October 2013 at 9.00 in the Plenary room of the National History Museum – Sofia.
There will be 3 sections as follows:

  • Socialization of Cultural Heritage
  • Basic research areas of Cultural Heritage
  • UNESCO, Council of Europe and European Union Policies in the field of Cultural Heritage (knowledge, education and information)

The conference program includes a poster session for PhD candidates and university students on the topics of the sections.

On 11 October 2013 at 11.00 in SULSIT will be held a round-table discussions.

Conference papers will be published in a book of conference proceedings.
Please send your summaries to this email: cpedu@unibit.bg
The participation registration form can be downloaded from:

Prof. Stoyan Denchev
Rector

 

НОВИНИ


нагоре