П О К А Н А

Организационният комитет най-любезно Ви кани да участвате с доклад или съобщение

в научен семинар с международно участие на тема:

“Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики”

18-19 октомври 2012 г.,

 Университетска библиотека на Икономически университет - Варна

ПРОГРАМА - ПЛАКАТ *ново

 

Организатори:

Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)

Асоциация на университетските библиотеки (АУБ),

Университетска библиотека на Икономически университет – Варна,

Библиотека при Шуменския университет „Еп. Константин Преславски”

 

Проявата е в рамките на Проект с Договор № НИП - 2012 - 04на тема:

 “Информационната грамотност – изследване на модели за обучение и добри практики”

 

Научният семинар ще се проведе в две тематични секции:

Първа секция. Информационната грамотност– научноизследователски теми, проблеми и тенденции. Модели за обучение и добри практики в европейски и други университети и библиотеки по приложението на творчески и иновативни подходи в методиката на обучение по информационна грамотност.

Втора секция. Роля на информационната грамотност в съвременната информационна и образователнасреда. Мениджърски практики и маркетингови подходи за популяризиране на важността от обучението и на програмите по информационна грамотност.

Работни езици:български и английски език.

Регистрационна форма за участие с резюме се приемат до 20 юни 2012 г. на e-mail: aulcompetition@abv.bg

Изисквания:

● представянето на докладите на семинара да бъде до 15 минути;

● резюметата да са до 300 печатни знака;

● обемът на докладите да не надхвърля 15стандартни страници.

Докладите и материалите от семинара ще бъдат предварително издадени в сборник. Авторите на одобрените за публикуване доклади ще бъдат уведомени от организаторите до 25 юни 2012 г. Пълният текст на доклада се изпраща до 20 юли 2012 г. на адреси: aulcompetition@abv.bg, t.todorova@unibit.bg.

Изисквания: шрифт: TimesNewRoman, големина 12 pt, без допълнително оформление.

Организаторите на семинара не поемат пътни, квартирни и дневни разходи. Резервация за нощувки в ДИПКУ – Варна ще бъде осигурена при  заявяване в Регистрационната форма.

За допълнителна информация: Доц. д-р Таня Тодорова – УНИБИТ, тел. 0898 577 956 (t.todorova@unibit.bg); гл. ас. д-р Румелина Василева – АУБ (rumivas@gmail.com); Росица Заркова – Директор на библиотеката на Икономически университет – Варна, тел. 0887922955 (zarkova@ue-varna.bg);Мариана Петева – Директор на библиотеката на Шуменския университет, тел. 0899901915, (mariana@shu-bg.net).   

Текуща информация следете в сайта на УНИБИТ: http://www.unibit.bg/ и АУБ: www.aub.bg-org.

Регистрационна форма за участие можете да изтеглите от следната връзка: Regform_Varna_18_19_10_2012_bg.doc.

 

Заповядайте!

НОВИНИ


нагоре