Уважаеми колеги,

  От името на Организационния комитет отправяме покана да вземете участие с научен доклад или съобщение в XIX национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, която се провежда ежегодно на 1 ноември в Университета по библиотекознание и информационни технологии и е посветена на Деня на народните будители.

Срокът за подаване на целите текстове заедно със заявката https://forms.gle/iHqnMsAf45Lv8hUSA е 16 август 2021 г.

  Информация за заявка, за тематичните панели, за сроковете, за изискванията към материалите и др. ще намерите на сайта на конференцията: https://buditeli.unibit.bg

НОВИНИ


нагоре