Публична лекция на проф. д-р Румяна Конева

Уважаеми колеги,

Заповядайте на публичната лекция на проф. д-р Румяна Конева на тема: „От Свищов до Осло. Европейската научна и културно-историческа траектория на професор Иван Шишманов“.

Лекцията ще се проведе 13 декември (понеделник) 2021 г. от 11:00 ч. (онлайн) на основание чл. 68а (4) от Правилника на УниБИТ за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България.

НОВИНИ


нагоре