Творческа среща с Мартина Георгиева на тема: „За социалните проекти и доброволчеството на StudyHub“

18 ноември 2021 г.
11 ч.
Връзка към видеообаждането: https://meet.google.com/een-mihj-vqk

Проявата е реализирана в рамките на проект „Модел за изследване и повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в университетска среда“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН, в Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г., с Договор с договор № КП-06-М35/1 от 18.12.2019 г.

НОВИНИ


нагоре