Обяви, съобщения и търгове

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на "кафе-бюфет" (публична държавна собственост) находящ се във фоайето на първия етаж в сградата на УниБИТ-бул. "Цариградско шосе" 119, София. | 01.09.2022 г. | ЗАПОВЕД - спечелил търг - 11.10.2022г.

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособен обект публична държавна собственост – „Студентски стол“, с площ от 370 квадратни метра, находящ се на ниво -2 в сградата на УниБИТ, бул. „Цариградско шосе“ № 119. | 13.10.2022 г. | Обява

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ за инсталиране на автомати за топли и студени напитки във фоаето на университета.   | 20.06.2018 г. | Изтеглете файлЗаповед

Търг за открита спортна площадка, състояща се от 2 броя тенис кортове, находяща се в гр. София, район Младост, бул. Цариградско шосе 119. | 08.02.2017 г. Заповед

Търг с тайно наддаване за продажба на три броя леки автомобили, собственост на Университета по библиотекознание и информационни технологии, след извършена преоценка на балансовата им стойност. | 12.12.2016 г. | Обявление | Документация | Заповед

Търг с тайно наддаване за продажба на три броя леки автомобили, собственост на Университета по библиотекознание и информационни технологии, след извършена преоценка на балансовата им стойност. | 24.11.2016 г Обявление | Документация | Заповед

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  "кафе-бюфет" (публична държавна собственост) находящ се във фоаето на пълвия етаж в сградата на УниБИТ-бул. "Цариградско шосе" 119, София. 10.03.2015 г. | Изтеглете файл

Заповед за избор на наемател от търг с тайно наддаване за отдаване под наем на "кафе-бюфет" находящо се във фоаето на първи етаж в сградата на УниБИТ-бул. "Цариградско шосе" 119, София. 21.04.2015 г. | Изтеглете файл

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ т 2,5 кв. м. публична държавна собственост за инсталиране на автомат за топли и автомат за студенти напитки  | 01.06.2015 г. | Изтеглете файл

Протокол от търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ т 2,5 кв. м. публична държавна собственост за инсталиране на автомат за топли и автомат за студенти напитки   | 13.07.2015 г. | Изтеглете файл

Профил на купувача


нагоре