Компютърна лаборатория "Джон Атанасов"

Обща информация

Компютърната лаборатория носи името на бележития американски учен от български произход проф. Джон Атанасов. Създадена е на 24  февруари 2003 г. Ръководител на компютърната лаборатория „Джон Атанасов” е проф. д-р Иванка Павлова.

Целите на функционирането на компютърната лаборатория „Джон Атанасов” са следните:

  1. Поддръжка и развитие на съвременни информационни и комуникационни технологии в УниБИТ.
  2. Осигуряване на материално техническата база и на програмното осигуряване за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Компютърната лаборатория „Джон Атанасов” има предмет на дейност:

  1. Организиране, координация и контрол на цялостната учебна дейност в БИЦ, в  компютърните зали.
  2. Организиране, поддръжка и контрол на използването на компютърната и комуникационната техника, собственост на УниБИТ.
  3. Осъществяване на контакти с външни организации за поддръжка, тестване, гаранционен и следгаранционен сервиз или други услуги по компютърната и комуникационната техника.
  4. Проучване на нуждите на УниБИТ от компютърна и комуникационна техника и разработване на проекти или организиране на търгове за закупуване на необходимите устройства.
  5. Организиране и доставяне на необходимото програмно осигуряване във връзка с учебния процес и за нуждите на локалната мрежа на УниБИТ.
  6. Осъществяване на експертно-консултантска дейност за нуждите на ръководството, катедрите и административно-обслужващия персонал на УниБИТ.

За контакти

  • Имейл: support@unibit.bg
  • Телефон: +359 (0) 2 970 85 95/+359 884 112 462

Електронни услуги

Съобщения

Работен график на сътрудниците

 

Състав на Компютърна лаборатория "Джон Атанасов"

проф. д-р Иванка Павлова

Ръководител

проф. д-р Иванка Павлова

Кабинет: 107, Сграда: УниБИТ 1

проф. д-р Иванка Павлова

Тел.: +359 (0) 2 970 85 80

 
Панайот Гиндев

Заместник-ръководител

Панайот Гиндев  (студент, IV курс, ИТСА)

Кабинет: 24, Сграда: УниБИТ 1

Панайот Гиндев

Тел.: +359 (0) 2 970 85 95

 
Денислав Кънев

Координатор информационни технологии

Денислав Кънев (студент, IV курс, ИТ)

Кабинет: 24, Сграда: УниБИТ 1

Денислав Кънев

Тел.: +359 (0) 2 970 85 95

 
Димитър Димитров

Координатор информационни технологии

Димитър Димитров  (студент, IV курс, ИТСА)

Кабинет: 24, Сграда: УниБИТ 1

Димитър Димитров

Тел.: +359 (0) 2 970 85 95

 
Мартин Стоянов

Сътрудник техническа поддръжка

Мартин Стоянов  (студент, III курс, ИТ)

Кабинет: 24, Сграда: УниБИТ 1

Мартин Стоянов

Тел.: +359 (0) 2 970 85 95

 
Никола Гаджев

Сътрудник техническа поддръжка

Никола Гаджев  (студент, IV курс, ИТСА)

Кабинет: 24, Сграда: УниБИТ 1

Никола Гаджев

Тел.: +359 (0) 2 970 85 95

 
Илиян Илиев

Сътрудник техническа поддръжка

Илиян Илиев  (студент, I курс, ИКН)

Кабинет: 24, Сграда: УниБИТ 1

Имейл:

Тел.: +359 (0) 2 970 85 95

 
Кристиан Боянов

Сътрудник техническа поддръжка

Кристиан Боянов  (студент, I курс, ИКН)

Кабинет: 24, Сграда: УниБИТ 1

Имейл:

Тел.: +359 (0) 2 970 85 95

 
Мартин Матрачийски

Сътрудник техническа поддръжка

Мартин Матрачийски  (студент, I курс, ИКН)

Кабинет: 24, Сграда: УниБИТ 1

Имейл:

Тел.: +359 (0) 2 970 85 95

 

нагоре