Компютърна лаборатория "Джон Атанасов"

Обща информация

Компютърната лаборатория носи името на бележития американски учен от български произход проф. Джон Атанасов. Създадена е на 24  февруари 2003 г. Ръководител на компютърната лаборатория „Джон Атанасов” е проф. д-р Иванка Павлова.

Целите на функционирането на компютърната лаборатория „Джон Атанасов” са следните:

  1. Поддръжка и развитие на съвременни информационни и комуникационни технологии в УниБИТ.
  2. Осигуряване на материално техническата база и на програмното осигуряване за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Компютърната лаборатория „Джон Атанасов” има предмет на дейност:

  1. Организиране, координация и контрол на цялостната учебна дейност в БИЦ, в  компютърните зали.
  2. Организиране, поддръжка и контрол на използването на компютърната и комуникационната техника, собственост на УниБИТ.
  3. Осъществяване на контакти с външни организации за поддръжка, тестване, гаранционен и следгаранционен сервиз или други услуги по компютърната и комуникационната техника.
  4. Проучване на нуждите на УниБИТ от компютърна и комуникационна техника и разработване на проекти или организиране на търгове за закупуване на необходимите устройства.
  5. Организиране и доставяне на необходимото програмно осигуряване във връзка с учебния процес и за нуждите на локалната мрежа на УниБИТ.
  6. Осъществяване на експертно-консултантска дейност за нуждите на ръководството, катедрите и административно-обслужващия персонал на УниБИТ.

За контакти

  • Имейл: support@unibit.bg
  • Телефон: +359 (0) 2 970 85 95/+359 884 112 462

Електронни услуги

Съобщения

Работен график на сътрудниците

Състав на Компютърна лаборатория "Джон Атанасов"

Проф. д-р Иванка Павлова Ръководител
Проф. д-р Иванка Павлова
Кабинет: 107
Тел.: +359 (0) 2 970 85 80
Проф. д-р Иванка Павлова Експерт информационно осигуряване
Калин Димитров
Кабинет: 24
Имейл: k.dimitrov@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 878 970 317
Сътрудник техническа поддръжка
Атанас Николов (студент, IV курс, ИС)
Кабинет: 24
Имейл: a.nikolov@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 2 970 85 95
Сътрудник техническа поддръжка
Жерар Николов (студент, II курс, ИС)
Кабинет: 24
Имейл: j.nikolov@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 2 970 85 95
Сътрудник техническа поддръжка
Васил Бояджиев (студент, II курс, КН)
Кабинет: 24
Имейл: v.boyadzhiev@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 2 970 85 95
Сътрудник техническа поддръжка
Божидар Николов (студент, III курс, ИТ)
Кабинет: 24
Имейл: b.nikolov@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 2 970 85 95
Сътрудник техническа поддръжка
Денислав Кънев (студент, II курс, ИТ)
Кабинет: 24
Имейл: d.kanev@unibit.bg
Тел.: +359 (0) 2 970 85 95

 


нагоре