Компютърна лаборатория „Джон Атанасов“

Обявява свободни места на позиция „Сътрудник техническа поддръжка“

Обявената позиция предоставя на студенти от професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки първи и втори курс редовна форма на обучение в УниБИТ възможност за придобиване на нови знания и трудови навици в реална работна среда.

Екипът на Компютърната лаборатория се състои както от мотивирани и способни студенти, така и от техни преподаватели. Ние насърчаваме нашите колеги да усъвършенстват своите знания и умения непрекъснато, като създаваме необходимите условия за това. По този начин всеки един може да развие своя потенциал съобразно професионалните си интереси и да натрупа ценни познания и опит в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), за да напредва в кариерата. Обстановката за работа е приятелска, а уменията за комуникация са от голямо значение.

Лабораторията е оборудвана със съвременна техника и модерни технологии, а ежедневните задачи, които изпълняваме са свързани с обезпечаване на нуждите от поддръжка на ИКТ в Университета и работа по разнообразни проекти.

Ако сте готови да отделите по 20 часа всяка седмица, вашите основни задължения ще бъдат:

 • Мониторинг на наличните системи;
 • Отстраняване на технически проблеми;
 • Поддръжка на уеб сайтове и информационни системи;
 • Техническо осигуряване на събития като конференции, семинари и др.;
 • Аудио и видео заснемане;
 • Диагностика на ИКТ продукти;
 • Асемблиране на ИКТ оборудване;
 • Системна интеграция;
 • Изграждане и поддръжка на мрежови решения;
 • Самоусъвършенстване чрез обучение и самообучение.

Ние търсим:

 • Отговорни и мотивирани студенти от професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, обучаващи се в първи и втори курс редовна форма на обучение в УниБИТ;
 • Ясно изразен интерес към придобиване на практически опит и развитие в реална работна среда в областта на ИКТ.

За да участвате в програмата, изпратете автобиография по модела Europass CV и мотивационно писмо на адрес support@unibit.bg до 10.11.2021 г., с тема: „Кандидатстване за позиция СТП21“. Познания и участия в проекти в областта на компютърния софтуер, хардуер, компютърните мрежи и системи ще се считат за предимство, опишете ги подробно. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на кратко събеседване.

Не пропускайте своя шанс и възможности за ранна професионална ориентация и успешна кариера в областта на ИКТ. Станете част от екипа на УниБИТ!


нагоре