Компютърна лаборатория "Джон Атанасов"

Екип на Компютърна лаборатория "Джон Атанасов"

проф. д-р Иванка Павлова

Ръководител

проф. д-р Иванка Павлова

Кабинет: 107, Сграда: УниБИТ 1

проф. д-р Иванка Павлова

Тел.: +359 (0) 2 970 85 80

 
ас. Панайот Гиндев

Заместник-ръководител

ас. Панайот Гиндев  (докторант - ИСТ, ИКН)

Кабинет: 24, Сграда: УниБИТ 1

Панайот Гиндев

Тел.: +359 (0) 2 970 85 95

 
ас. Денислав Кънев

Координатор информационни технологии

ас. Денислав Кънев (докторант - ИСТ, ИКН)

Кабинет: 24, Сграда: УниБИТ 1

Денислав Кънев

Тел.: +359 (0) 2 970 85 95

 
ас. Илиян Илиев

Сътрудник техническа поддръжка

ас. Илиян Илиев  (магистър, ДМУД)

Кабинет: 24, Сграда: УниБИТ 1

Имейл: i.iliev@unibit.bg

Тел.: +359 (0) 2 970 85 95

 
Андрей Илиев

Сътрудник техническа поддръжка

Андрей Илиев  (студент, II курс, ИКН)

Кабинет: 24, Сграда: УниБИТ 1

Имейл: a.iliev@unibit.bg

Тел.: +359 (0) 2 970 85 95

 
Мартин Маринов

Сътрудник техническа поддръжка

Мартин Маринов  (студент, II курс, ИКН)

Кабинет: 24, Сграда: УниБИТ 1

Имейл: m.d.marinov@unibit.bg

Тел.: +359 (0) 2 970 85 95

 
Петър Петров

Сътрудник техническа поддръжка

Петър Петров  (студент, II курс, ИКН)

Кабинет: 24, Сграда: УниБИТ 1

Имейл: p.k.petrov@unibit.bg

Тел.: +359 (0) 2 970 85 95

 
Самуел Петков

Сътрудник техническа поддръжка

Самуел Петков  (студент, II курс, ИКН)

Кабинет: 24, Сграда: УниБИТ 1

Имейл: s.petkov@unibit.bg

Тел.: +359 (0) 2 970 85 95

 
Денислав Димитров

Сътрудник техническа поддръжка

Денислав Димитров  (студент, III курс, КН)

Кабинет: 24, Сграда: УниБИТ 1

Имейл: d.p.dimitrov@unibit.bg

Тел.: +359 (0) 2 970 85 95

 

нагоре