Публични покани

ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ И ФИКСИРАНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ  ЗА УНИБИТ – СОФИЯ

Резултати

Ценова оценка  | 16.05.2016 г. | Изтеглете файл

Техническо съответствие  | 16.05.2016 г. | Изтеглете файл

Сравнителна таблица на ценовите предложения  | 16.05.2016 г. | Изтеглете файл

Решение  | 16.05.2016 г. | Изтеглете файл

Протокол  | 16.05.2016 г. | Изтеглете файл

Публична покана

Публична покана | 08.04.2016 г. | Изтеглете файл (.fed)

Документация

Титулна страница | 08.04.2016 г. | Изтеглете файл

Съдържание | 08.04.2016 г. | Изтеглете файл

Указания | 08.04.2016 г. | Изтеглете файл

Технически спецификации | 08.04.2016 г. | Изтеглете файл

Пълно описание | 08.04.2016 г. | Изтеглете файл

Изисквания | 08.04.2016 г. | Изтеглете файл

Проект на договор | 08.04.2016 г. | Изтеглете файл

Методика | 08.04.2016 г. | Изтеглете файл

Образец 1 Списък | 08.04.2016 г. | Изтеглете файл

Образец 2 Предложение | 08.04.2016 г. | Изтеглете файл

Техническо предложение | 08.04.2016 г. | Изтеглете файл

Образец 3 Предлагана цена | 08.04.2016 г. | Изтеглете файл

Образец 4 администратвни сведения | 08.04.2016 г. | Изтеглете файл

Образец 5 Декларация за съгласие | 08.04.2016 г. | Изтеглете файл

Образец 6 Декларация 47 1-1 (1) | 08.04.2016 г. | Изтеглете файл

Образец 7 Декларация договор | 08.04.2016 г. | Изтеглете файл

Образец 8 Декларация 47 5 | 08.04.2016 г. | Изтеглете файл

ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ, ПЕРИФЕРИЯ,АКСЕСОАРИ И СОФТУЕР ЗА УНИБИТ – СОФИЯ

Резултати

Протокол от дейността на комисия  | 13.07.2015 г. | Изтеглете файл

Приложение 1  | 13.07.2015 г. | Изтеглете файл

Приложение 2  | 13.07.2015 г. | Изтеглете файл

Информация за извършено плащане  | 06.08.2015 г. | Изтеглете файл

Договор | 21.08.15 г. | Изтеглете файл

Приключване | 08.09.2015 г. | Изтеглете файл

Публична покана

Публична покана | 12.06.2015 г. | Изтеглете файл (.fed)

Документация

Титулна страница | 12.06.2015 г. | Изтеглете файл

Съдържание | 12.06.2015 г. | Изтеглете файл

Указания | 12.06.2015 г. | Изтеглете файл

Методика | 12.06.2015 г. | Изтеглете файл

Образец 1 Списък | 12.06.2015 г. | Изтеглете файл

Образец 2 Предложение | 12.06.2015 г. | Изтеглете файл

Технически спецификации | 12.06.2015 г. | Изтеглете файл

Техническа оферта | 12.06.2015 г. | Изтеглете файл

Гаранционни срокове | 12.06.2015 г. | Изтеглете файл

Образец 4 администратвни сведения | 12.06.2015 г. | Изтеглете файл

Образец 5 Декларация за съгласие | 12.06.2015 г. | Изтеглете файл

Образец 6 Декларация 47 1-1 (1) | 12.06.2015 г. | Изтеглете файл

Образец 7 Декларация договор | 12.06.2015 г. | Изтеглете файл

Образец 8 Декларация 47 5 | 12.06.2015 г. | Изтеглете файл

Образец 3 Ценова оферта | 12.06.2015 г. | Изтеглете файл

Остойностена техническа оферта  | 12.06.2015 г. | Изтеглете файл

Догоров | 12.06.2015 г. | Изтеглете файл

ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ И ФИКСИРАНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ  ЗА УНИБИТ – СОФИЯ

Публична покана

Публична покана | 29.04.2015 г. | Изтеглете файл (.fed)

Резултати

Протокол от дейността на комисия | 25.05.2015 г. | Изтеглете файл

Сравнителна таблица на ценовите предложения | 25.05.2015 г. | Изтеглете файл

Техническо съответствие | 25.05.2015 г. | Изтеглете файл

Оценка на ценовите предложения | 25.05.2015 г. | Изтеглете файл

Информация за извършено плащане  |  18.09.2015, 18.09.201520.11.201516.12.2015, 10.01.2016, 19.01.201628.01.201626.02.2016

Договор | 21.07.2015 г. | Изтеглете файл

Документация

Титулна страница | 29.04.2015 г. | Изтеглете файл

Съдържание | 29.04.2015 г. | Изтеглете файл

Указания | 29.04.2015 г. | Изтеглете файл

Технически спецификации | 29.04.2015 г. | Изтеглете файл

Пълно описание | 29.04.2015 г. | Изтеглете файл

Изисквания | 29.04.2015 г. | Изтеглете файл

Проект на договор | 29.04.2015 г. | Изтеглете файл

Методика | 29.04.2015 г. | Изтеглете файл

Образец 1 Списък | 29.04.2015 г. | Изтеглете файл

Образец 2 Предложение | 29.04.2015 г. | Изтеглете файл

Техническо предложение | 29.04.2015 г. | Изтеглете файл

Образец 3 Предлагана цена | 29.04.2015 г. | Изтеглете файл

Образец 4 администратвни сведения | 29.04.2015 г. | Изтеглете файл

Образец 5 Декларация за съгласие | 29.04.2015 г. | Изтеглете файл

Образец 6 Декларация 47 1-1 (1) | 29.04.2015 г. | Изтеглете файл

Образец 7 Декларация договор | 29.04.2015 г. | Изтеглете файл

Образец 8 Декларация 47 5 | 29.04.2015 г. | Изтеглете файл

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8А ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ ДОСТАВКА НА ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ 8+1 МЕСТА

Публична покана

Публична покана | 12.03.2015 г. | Изтеглете файл (.fed)

Резултати

Информация за извършено плащане  | 06.08.2015 г. | Изтеглете файл

Договор | 21.08.15 г. | Изтеглете файл

Приключване | 08.09.2015 г. | Изтеглете файл

Документация

Проект на договор | 12.03.2015 г. | Изтеглете файл

Технически спецификации | 12.03.2015 г. | Изтеглете файл

Техническо предложение | 12.03.2015 г. | Изтеглете файл

Методика за оценка | 12.03.2015 г. | Изтеглете файл

Приложения (1 до 7) | 12.03.2015 г. | Изтеглете файл

Протокол

Протокол от дейността на комисия | 22.04.2015 г. | Изтеглете файл

Профил на купувача


нагоре