Обществени поръчки по ЗОП

„Доставка на преносими компютри, мултимедийни устройства, печатащи устройства и измервателна техника по обособени позиции за нуждите на Университет по библиотекознание и информационни технологии- София”

Решение | 08.10.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Документация | 08.06.2020 г. | Изтеглете файл (.zip)

Съобщение | 15.07.2020 г. | Изтеглете файл (.doc)

Протокол | 07.07.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Протокол 2 | 15.07.2020 г. | Изтеглете файл (.doc)

Протокол 3 | 20.07.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Доклад | 22.07.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Решение | 27.07.2020г. | Изтеглете файл (.pdf)

Договор 1 | 01.09.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Договор 2 | 01.09.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Договор 3 | 18.09.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

 

Проект за Софийска вода

Решение | 05.06.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Договор | 14.09.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Обявление за приключил договор | 01.09.2023 г. | Изтеглете файл (.fed)

 

Проект за Енергоснабдяване

Решение | 05.06.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Договор | 02.10.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

 

Проект за Топлофикация

Решение | 05.06.2020 г. | Изтеглете файла

Обявление за възложена поръчка | 31.08.2020г. | Изтеглете файл (.pdf)

Договор | 03.09.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

 

“Доставка на настолни и преносими компютри, сканиращи и печатащи устройства, фото, видео и аудио оборудване, конферентни системи и фоново озвучаване и друга техника по 7 обособени позиции за нуждите на Университет по библиотекознание и информационни технологии- София”

Документация | 11.03.2020 г. | Изтеглете файл (.zip)

Съобщение | 25.03.2020 г. | Изтеглете файл (.doc)

Протокол | 25.03.2020 г. | Изтеглете файл (.doc)

Протокол | 31.03.2020 г. | Изтеглете файл (.doc)

Договор 1 | 13.04.2020 г. | Изтеглете файл (.doc)

Договор 2 | 13.04.2020 г. | Изтеглете файл (.doc)

Договор 3 | 13.04.2020 г. | Изтеглете файл (.doc)

Договор 4 | 13.04.2020 г. | Изтеглете файл (.doc)

Договор 6 | 13.04.2020 г. | Изтеглете файл (.doc)

Приложение към договор 1 | 13.04.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Приложение към договор 2 | 13.04.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Приложение към договор 3 | 13.04.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Приложение към договор 4 | 13.04.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Приложение към договор 6 | 13.04.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

“Доставка на настолни и преносими компютри, сканиращи и печатащи устройства, фото, видео и аудио оборудване, конферентни системи и фоново озвучаване и друга техника по 6 обособени позиции за нуждите на Университет по библиотекознание и информационни технологии- София”

Документация | 25.02.2020 г. | Изтеглете файл (.7z)

Съобщение | 06.03.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

„Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на УниБИТ“.

Документация | 13.02.2020 г. | Изтеглете файл (.zip)

Протокол | 26.02.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Договор | 04.03.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж в чужбина, както и медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина, за нуждите на УниБИТ”

Документация | 31.01.2020 г. | Изтеглете файл (.zip)

Протокол | 12.02.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Договор | 25.03.2020 г. | Изтеглете файл (.pdf)

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: Изработка, доставка и монтаж на нестандартно обзавеждане в сградата на „Младежки научно-изследователски център“ на Университет по библиотекознание и информационни технологии - София в с.Стойките област Смолян, по приложен проект.

Документация | 06.08.2019 г. | Изтеглете файл (.zip)

Обява и информация за удължаване на срок | 19.08.2019 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Протокол 1 | 23.08.2019 г. | Изтеглете файл (.doc)

Протокол 2 | 30.08.2019 г. | Изтеглете файл (.doc)

Договор | 04.10.2019 г. | Изтеглете файл (.pdf)

„Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на УниБИТ"

Документация | 28.02.2019 г. | Изтеглете файл (zip)

Информация за публикуване на обява | 28.02.2019 г. | Изтеглете файл (fed)

Обява и информация за удължаване на срок | 12.03.2019 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Протокол | 20.03.2019 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Договор | 12.04.2019 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Доставка на настолни и преносими компютри, сканиращи и печатащи устройства, фото, видео и аудио оборудване, резервни части и друга техника по обособени позиции за нуждите на Университет по библиотекознание и информационни технологии - София”, разделена на 7 обособени позиции

Документация | 27.02.2019 г. | Изтеглете файл (zip)

Информация за публикуване на обява | 27.02.2019 г. | Изтеглете файл (fed)

Обявление | 11.03.2019 г. | Изтеглете файл (pdf)

Протокол | 20.03.2019 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Съобщение | 20.03.2019 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Договор 1 | 08.04.2019 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Договор 2 | 08.04.2019 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Договор 3 | 08.04.2019 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Договор 4 | 08.04.2019 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Договор 5 | 08.04.2019 г. | Изтеглете файл (.pdf)

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на самолетни билети за въздушен транспорт на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина, както и медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина, за нуждите на УниБИТ“ – 2019 г.

Документация | 30.01.2019 г. | Изтеглете файл (zip) | Изтеглете файл (rar)

Въпроси и отговори | 06.02.2019 г. | Изтегли файл (docx)

Протокол | 13.02.2019 г. | Изтегли файл (doc)

Съобщение | 18.02.2019 г. | Изтегли файл (docx)

Коригиран протокол | 18.02.2019 г. | Изтегли файл (pdf)

Договор | 27.02.2019 г. | Изтегли файл (pdf)

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на „Университет по библиотекознание и информационни технологии”-София с опция за изкупуване на стар автомобил”

Документация | 18.10.2018 г. | Изтеглете файл

Съобщение | 26.10.2018 г. | Изтеглете файл

Протокол | 05.11.2018 г. | Изтеглете файл

Договор | 06.12.2018 г. | Изтеглете файл

Преустройство на детска градина в Младежки научно изследователски център на Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) - София

Документация | 03.05.2018 г. | Изтеглете файл

Обявление | 03.05.2018 г. | Изтеглете файл | Към АОП

Протокол 1 | 15.06.2018 г. | Изтеглете файл

Протокол 2 | 25.06.2018 г. | Изтеглете файл

Протокол 3 | 28.06.2018 г. | Изтеглете файл

Доклад | 28.06.2018 г. | Изтеглете файл

Решение | 02.07.2018 г. | Изтеглете файл

Решение | 03.05.2018 г. | Изтеглете файл | Към АОП

Инвестициоенен проект | 03.05.2018 г. |  Изтеглете файла

Договор | 15.08.2018 г. | Изтеглете файл

Допълнително споразумение | 27.12.2018 г. | Изтеглете файл

Съобщение | 25.06.2018 г. | Изтеглете файл

Приключване | 31.07.2019 г. | Изтеглете файл (.pdf)

Осигуряване на билети за въздушен транспорт на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина, както и медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина, за нуждите на УниБИТ

Документация | 08.03.2018 г. | Изтеглете файл

Обява  | 08.03.2018 г. | Изтеглете файл

Съобщение  | 16.03.2018 г. | Изтеглете файл

Протокол | 26.03.2018 г. | Изтеглете файла

Договор за самолетни билети | 04.04.2018г. | Изтеглете файла

„Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на УниБИТ“.

Документация | 26.02.2018 г. | Изтеглете файла

Обява  | 26.02.2018 г. | Изтеглете файл

Протокол | 14.03.2018 г. | Изтеглете файла

Договор за нетна ел.енергия | 17.04.2018г. | Изтеглете файла

Допълнително споразумение | 06.12.2018 г. |  Изтеглете файла

Допълнително споразумение 2 | 12.03.2019 г. | Изтегли файл (.pdf)

Проект за Софийска вода

Решение | 15.02.2018г. | Изтеглете файла

Договор | 27.04.2018г. | Изтеглете файла

 

 

Проект за Енергоснабдяване

Решение | 15.02.2018г. | Изтеглете файла

Договор | 21.05.2018г. | Изтеглете файла

 

 

Проект за Топлофикация

Решение | 15.02.2018г. | Изтеглете файла

Договор | 09.05.2018г. | Изтеглете файла

 

 

Авариен ремонт на покрив на сградата на  Младежки научно-изследователски център на УниБИТ в с. Стойките област Смолян 2

Документация | 16.11.2017 г. | Изтеглете файл

Обява  | 16.11.2017 г. | Изтеглете файл

Протокол | 11.12.2017 г. | Изтеглете файл

Договор | 20.12.2017 г. | Изтеглете файл

Информация за публикуване на обява  | 16.11.2017 г. | Изтеглете файл (.fed)

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20,ал.3, т.1, при условията на чл.186 от ЗОП - събиране на оферти с обява с предмет: “Авариен ремонт на покрив на сградата на  Младежки научно-изследователски център” на УниБИТ в с. Стойките област Смолян | 16.11.2017 г.|

Авариен ремонт на покрив на сградата на  Младежки научно-изследователски център на УниБИТ в с. Стойките област Смолян

Документация | 11.10.2017 г. | Изтеглете файл

Обява  | 11.10.2017 г. | Изтеглете файл

Въпроси и отговори  | 20.10.2017 г. | Изтеглете файл

Протокол и съобщение  | 03.11.2017 г. | Изтеглете файл

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20,ал.3, т.1, при условията на чл.186 от ЗОП - събиране на оферти с обява с предмет: “Авариен ремонт на покрив на сградата на  Младежки научно-изследователски център” на УниБИТ в с. Стойките област Смолян | 11.10.2017 г.|

Доставка на настолни и преносими компютри и друга техника

Документация | 31.03.2017 г. | Изтеглете файл

Обявление  | 31.03.2017 г. | Изтеглете файл

Решение  | 31.03.2017 г. | Изтеглете файл

Въпроси и отговори  | 7.04.2017 г. | Изтеглете файл

Протокол | 03.05.2017 г. | Изтеглете файл

Протоко 2 | 09.05.2017 г. | Изтеглете файл

Доклад | 09.05.2017 г. | Изтеглете файл

Решение | 12.05.2017 г. | Изтеглете файл

Договор - позиция 1 | 26.06.2017 г. | Изтеглете файл

Договор - позиция 2 | 26.06.2017 г. | Изтеглете файл

Договор - позиция 3 | 26.06.2017 г. | Изтеглете файл

Договор - позиция 4 | 26.06.2017 г. | Изтеглете файл

Договор - позиция 5 | 26.06.2017 г. | Изтеглете файл

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет “Доставка на настолни и преносими компютри, сканиращи и печатащи устройства, фото, видео и аудио оборудване, резервни части и друга техника по обособени позиции за нуждите на Университет по библиотекознание и информационни технологии-София”

Осигуряване на самолетни билети и медицинкси застраховки

Документация | 08.02.2017 г. | Изтеглете файл

Обява  | 08.02.2017 г. | Изтеглете файл

Протокол | 28.02.2017 г.  | Изтеглете файл

Протокол 2 | 02.03.2017 г.  | Изтеглете файл

Договор | 16.03.2017 г.  | Изтеглете файл

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж в чужбина, както и медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина, за нуждите на УниБИТ" | 08.02.2017 г.|

Три броя нови, неупотребявани и нерециклирани автомобили

Договор  | 08.02.2016 г. | Изтеглете файл

Публична покана  | 22.11.2016 г. | Изтеглете файл

Публична покана  | 22.11.2016 г. | Изтеглете файл (.fed)

Протокол | 12.12.2016 г.  | Изтеглете файл

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Закупуване на три броя нови, неупотребявани и нерециклирани автомобила за нуждите на Университет по библиотекознание и информационни технологиии пълно гаранционно обслужване, съобразно гаранционните условия на завода-производител" | 22.11.2016 г. | Изтеглете файл

Доставка на топлоенергия

Оществена поръчка за доставка на топлоенергия за нуждите на УниБИП по чл. 90 ал.1 т.3. (Процедура на договаряне без обявление).

Решение за публикуване | 29.02.2016 г. | Изтеглете файл

Доставка на електроенергия

Оществена поръчка за доставка на електроенергия за нуждите на УниБИП по чл. 90 ал.1 т.3. (Процедура на договаряне без обявление).

Решение за публикуване | 29.02.2016 г. | Изтеглете файл

Издаване на сборници с авторски материали за дистанционно обучение

Информация за извършено плащане от Университет по библиотекознание и информационни технологии по договор  № 435/02.06.14 с открита процедура по реда на чл. 22б от Закона за обществените поръчки с предмет:„Издаване на сборници с авторски материали за дистанционно обучение“ .

Авансово плащане  | 14.08.2014 г. | Изтеглете файл

Окончателно плащане  | 10.12.2014 г. | Изтеглете файл

Приключване  | 10.12.2014 г. | Изтеглете файл

Изработване и печат на сборници и CD на доклади, извършване на превод на същите

Информация за извършено плащане от Университет по библиотекознание и информационни технологии по договор  № 446/29.09.14 г. с открита процедура по реда на чл. 22б от Закона за обществените поръчки с предмет:„Изработване и печат на сборници и CD на доклади, извършване на превод на същите“. 

Авансово плащане  | 06.11.2014 г. | Изтеглете файл

Окончателно плащане  | 18.11.2014 г. | Изтеглете файл

Приключване  | 18.11.2014 г. | Изтеглете файл

Профил на купувача


нагоре