Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание новата монография на доц. д-р Иван Тренчев „Приложение на 3D модели в биоинформатични изследвания“ (ISBN: 978-619-185-444-8). В нея ще намерите интересна научноизследователска проблематика, свързана с изследването на биологичните свойства на макромолекулите, представени във вид на големи масиви от данни чрез in silico изследвания и модели. Книгата е полезна както за студенти и докторанти, изследователи и специалисти в областта на информацията, математиката, биоинформатиката и др.

Книгата може да достъпите от този линк.

Електронни издания


нагоре