„Образованието в глобалния свят на новите технологии. Университетите от Югоизточна Европа и Азия – интелигентна дестинация за култура, туризъм, младеж, изкуствен интелект и блокчейн технологии“

Уважаеми, колеги,

Представяме на вашето внимание научния сборник „Образованието в глобалния свят на новите технологии. Университетите от Югоизточна Европа и Азия – интелигентна дестинация за култура, туризъм, младеж, изкуствен интелект и блокчейн технологии“ (ISBN 978-619-185-450-9), който е резултат от проведения Първи конгрес на Университетите от Югоизточна Европа и Азия за Образованието в глобалния свят на новите технологии, организиран от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма при УниБИТ, съвместно с Националния борд по туризъм и Международното туристическо изложение „Ваканция & СПА Експо“.

В научния сборник са публикувани интересни материали свързани с развитието на съвременния културен и младежки туризъм и връзката им с традиционните форми на предлагане, политиките в условията на постмодерния културен туризъм, планиране и управление на културния туризъм в отворените пространства и в градската историческа среда и др.

Представени са мнения, идеи и резултати от изследвания на учени, докторанти, студенти, млади учени и изследователи, свързани с развитието на цифровизацията в туризма, дигиталната трансформация, използването на блокчейн технологиите и виртуалната реалност при развитие на новите форми на туристическото предлагане.

Основният интерес на организаторите на конгреса и съпътстващата го научна конференция е насочен към широк кръг научни изследователи, които се интересуват от култура, туризъм, изкуствен интелект, блокчейн технологии и тяхното приложение в традиционна среда. Изданието ще представлява интерес както за хората от академичната общност, така и за широк кръг професионалисти от сферата на туризма.

Връзка към сборника.

Електронни издания


нагоре