„По следите на Левски и БРЦК.
Нови османски документи“

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание нови документални материали за Васил Левски и Българския революционен централен комитет (БРЦК). В подготвянето на сборника и превода на документите участват известни български историци като проф. Орлин Събев, проф. Пламен Митев, изследователи от Република Турция, музейни специалисти и архивисти от България

Документалният сборник „По следите на Левски и БРЦК“ (ISBN 978-619-185-420-2) съдържа преводи на неизвестни досега документи от Османския архив в Истанбул, които се отнасят до дейността на Апостола и създадените от него революционни комитети. Документите разкриват информация за съдебния процес, воден от Османската империя срещу участниците в съзаклятието. Изданието представя нов превод на султанските укази за утвърждаване на смъртните присъди на Васил Левски и Димитър Общи. За първи път се публикуват и факсимилета на тези документи.

Документалното издание се издава по проект: „Информационен портал за архивно-документално наследство на Българското възраждане“, финансиран от Фонд научни изследвания, Договор № КП-06-Н 25/2 от 13.12.2018 г. Негова цел е да предоставя информация за документи от периода, съхранявани в архивохранилища в България и чужбина. Проектът се реализира в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и за неговата реализация работят историци, архивисти, библиотекари и музейни специалисти.

Документалното издание е достъпно на този линк.

Електронни издания


нагоре