Дискусионна кръгла маса „Академични партньорства в сферата на националната сигурност“

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), съвместно с Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Бургаския свободен университет (БСУ) и Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ към Министерство на отбраната, проведоха дискусионна кръгла маса на тема „Академични партньорства в сферата на националната сигурност“ на 12-13 май 2022 г.

Участие в научната проява, освен от институциите-организатори, взеха и представители на Варненския свободен университет (ВСУ), Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия, ОД на МВР гр. Шумен, ТД на ДАНС – гр. Шумен и докторанти на висшите училища. На основата на изнесените 38 доклада и в резултат на последвалите задълбочени и продуктивни дискусии участниците стигнаха до извода, че дори в условията на конкурентност в предоставянето на образователни услуги, академичното партньорство е основополагащ фактор не само за повишаване качеството на обучение, но и за очертаване на нова визията за бъдещето на обучението в сферата на сигурността.

Сборникът може да изтеглите от този линк.

Електронни издания


нагоре