Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание фотоалбума на Благовест Петров „Вяра, лекуване и изцеление в началото на XXI век: Визуален поглед към религиозното културно наследство в България“ (ISBN 978-619-185-511-7).

Авторът е студент в III курс от специалност „Информационни ресурси на туризма“ в УниБИТ. В работата си по албума той съчетава своя фотографски талант, изследователски дух и траен интерес към туристическия сектор и културното наследство.

Създаден въз основа на собствени теренни проучвания, авторският фотоалбум представя обекти на религиозното културно наследство, свързани с лечебни практики и култове, и коментира тяхното опазване, съхраняване и социализация в съвремието.

Фотоалбумът е издаден според работната програма на проект договор № НИП-2021-05 и е финансиран е по Наредбата на МОН за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност. Той е осъществен с инструментариума на науките за културно наследство и може да се използва като учебно помагало.

Фотоалбумът може да изтеглите от следния линк

Електронни издания


нагоре