„Въведение в криптографията
и сигурността на данните“
новата книга на проф. д.т.н. Веселин Целков

 

Уважаеми колеги,

Поредицата от сериозни научни публикации в България на тема „Защита на информацията“ успешно се продължава от новата книга „Въведение в криптографията и сигурността на данните“ (ISBN 978-619-185-460-8). В книгата са представени част от резултатите, получени от проучванията, изследванията и разработките извършени във Военния научно-изследователски институт на Генералния щаб и Института за перспективни изследвания за отбраната на Министерството на отбраната в периода 1990 г. – 2003 г. Отразен е опитът на автора като представител на Република България в подкомитета (SC/4) за информационна сигурност (безопасност) на НАТО, участник в работната група на НАТО, разработила архитектурата за информационна сигурност, и член на техническия комитет за управление на проекта „Съвместимост на защитените комуникации“. В книгата е синтезиран и представен опитът на автора, придобит като ръководител на колектива и автор на книгите от поредицата „Защита на информацията“ на Академично издателство „За буквите – О писменехь“.

Книгата може да се използва както от студенти изучаващи проблемите и практическите решения за криптографска защита на информацията, така и от докторанти и от всички желаещи да се запознаят по-подробно с основите на защитата на информацията, криптографията като наука, различните криптографски схеми и алгоритми, начините на тяхното дефиниране, формиране на задачите за защита и приложение в практиката.

Книгата може да достъпите от този линк.

Електронни издания


нагоре